tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chính trị do nguyễn ái quốc soạn thảo là

Câu hỏi:

05/02/2020 9,049

Bạn đang xem: tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chính trị do nguyễn ái quốc soạn thảo là

Tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chủ yếu trị tự Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo đầu xuân năm mới 1930 trở nên phép tắc không thay đổi vô quy trình chỉ dẫn cách mệnh nước Việt Nam của Đảng tao là gì?

A. Độc lập và tự tại.

Đáp án chủ yếu xác

B. Đoàn kết với giai cấp cho vô sản toàn cầu.

C. Tự tự đồng đẳng có nhân.

D. Độc lập dân tộc bản địa, ruộng khu đất nông dân.

Đáp án A

Độc lập và tự tại là tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chủ yếu trị tự Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo (đầu năm 1930). Trong trong cả giai đoạn sau của cách mệnh, song lập tự tại luôn luôn là yếu tố cần thiết, cốt lõi cần thiết giải quyết và xử lý, trở nên phép tắc không thay đổi vô quy trình chỉ dẫn cách mệnh của Đảng tao.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào là tại đây không thuộc đàng lối thay đổi của Trung Quốc kể từ 1978?

A. Lấy cải cách và phát triển tài chính thực hiện trung tâm.

B. Tiến hành cách tân và xuất hiện.

C. Chuyển nền tài chính plan hóa triệu tập sang trọng nền tài chính thị ngôi trường xã hội căn nhà nghĩa.

D. Thực hiện tại đàng lối “ba ngọn cờ hồng”.

Câu 2:

Mục chi đấu giành giật của quần chúng Mỹ Latinh sau cuộc chiến tranh toàn cầu loại nhị là gì?

A. Chống căn nhà nghĩa thực dân cũ, giải hòa dân tộc bản địa.

B. Chống chính sách phân biệt chủng tộc A-pác-thai.

C. Chống chính sách độc tài thân thiết Mỹ, đảm bảo an toàn song lập.

D. Chống thực dân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Câu 3:

Thực dân Pháp chính thức tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa ở nước Việt Nam sau khi

A. Đã dập tắt được cuộc khởi nghĩa Yên Thế.

Xem thêm: ông lê thái sâm là ai

B. Đã đầy đủ cỗ máy cai trị ở Đông Dương.

C. Đã đặt điều nền bảo lãnh lên toàn cỗ VN.

D. Đã cơ phiên bản bình ấn định được nước Việt Nam về quân sự chiến lược.

Câu 4:

Từ năm 1973 cho tới năm 1991, điểm mới nhất vô quyết sách đối nước ngoài của Nhật Bản là

A. Chú trọng cải cách và phát triển mối liên hệ với những nước ở chống Đông Bắc Á.

B. Tăng cường mối liên hệ với những nước Khu vực Đông Nam Á, tổ chức triển khai ASEAN.

C. Chỉ quý trọng mối liên hệ với những nước Tây Âu và Nước Hàn.

D. Không còn chú ý liên minh với Mỹ và những nước Tây Âu.

Câu 5:

Những vương quốc giành được song lập dân tộc bản địa nhanh nhất ở châu Phi sau cuộc chiến tranh toàn cầu loại nhị là

A. Ănggôla và Môdămbích

B. Marốc và Xuđăng

C. Ai Cập và Libi

D. Angiêri và Tuynidi

Câu 6:

Kết trái khoáy cuộc đấu giành giật giành song lập của những nước Khu vực Đông Nam Á vô năm 1945 triệu chứng tỏ

A. Điều khiếu nại khách hàng quan liêu lưu giữ tầm quan trọng ra quyết định.

B. Lực lượng vũ trang lưu giữ tầm quan trọng ra quyết định.

C. Điều khiếu nại khinh suất lưu giữ tầm quan trọng ra quyết định.

D. Tầng lớp trung gian giảo nhập vai trò nòng cột.

Xem thêm: hoàng quý sơn là ai

TÀI LIỆU VIP VIETJACK