tần cối là ai

Tần Cối
秦檜
Thừa tướng mạo Trung Quốc

(chi tiết...)

Bạn đang xem: tần cối là ai

Tần Cối

Thừa tướng mạo Đại Tống
Tại vị1135 - 1155
Tiền nhiệmTrương Tuấn
Thông tin yêu chung
Sinh1091
Mất1155
Lâm An, Đại Tống
Tên tràn đủ
 • Họ: Tần (秦氏)
 • Tên húy: Cối (檜)
 • Tên tự: Hội Chi (會之)
Thụy hiệu
 • Trung Hiến vương vãi (忠獻王) (Cao Tông truy thụy)
 • Mậu Xú (谬丑) (Ninh Tông truy thụy)
 • Mậu Ngận (谬狠) (Lý Tông truy thụy)
Tước hiệuKiến Khang vương vãi (建康王)
Thân phụKhông rõ
Tượng Tần Cối và Vương Thị quỳ trước Nhạc Miếu ở Hàng Châu, nhì tượng này dùng làm người Trung Quốc cho tới thăm hỏi nhằm mục đích mục tiêu phỉ nhổ tội trạng của nhì người

Tần Cối (giản thể: 秦桧; phồn thể: 秦檜; bính âm: Qín Kuài, 17 mon một năm 1091 - 18 mon 11 năm 1155), thương hiệu tự động là Hội Chi (會之), là thừa tướng bên dưới thời Nam Tống vô lịch sử hào hùng Trung Quốc, hướng dẫn của phái căn nhà hòa vô cuộc chiến tranh Tống - Kim. Ông thông thường bị hậu thế reviews là gian trá thần, Hán gian trá.

Thời Bắc Tống[sửa | sửa mã nguồn]

Tần Cối ra đời ngày 17 mon một năm 1091 thời vua Triết Tông triều Bắc Tống. Nguyên quán của ông là ở quận Giang Ninh[1]. Vào năm Chính Hòa loại 5 đời vua Huy Tông triều Bắc Tống, ông tham gia khoa cử tự triều đình ngỏ và đỗ tiến sỹ, được phong chức Mật châu giáo thụ, tiếp sau đó fake sang trọng thực hiện Trung Từ học tập kiêm Mậu khoa rồi Thái học tập học chánh.

Năm Tĩnh Khang vẹn toàn niên thời Tống Khâm Tông (1126), quân Kim tổ chức nam giới xâm, vây hãm đế đô Biện Kinh ở trong phòng Tống và đòi hỏi tách khu đất phụ vương trấn Hà Gian, Thái Nguyên, Trung Sơn nhằm nghị hòa. Khi cơ Tần Cối khuyến nghị tứ điều lên triều đình, đại ý bảo rằng tránh việc nhân nhượng với những người Kim, triều đình ko vấn đáp và phong ông là Phương Viên nước ngoài bác sĩ. Sau cơ ông được mệnh lệnh nằm trong Trương Bang Xương thực hành việc tách khu đất, ông nhận định rằng cơ xích míc với ý kiến đề nghị lúc đầu của tớ, nên không thích thực hiện.

Sau cơ triều đình cử Tần Cối nằm trong Trình Vũ thực hiện Cát địa sứ, cùng theo với Túc vương vãi Triệu Xu (con trai loại của thượng hoàng) cho tới trại Kim bàn việc tách phụ vương trấn. Khi người Kim rút quân, ông và Trình Vũ được thả về Biện, còn Túc vương vãi bị tóm gọn fake lên miền bắc nước ta luôn luôn. Sau cơ những đại thần là Ngự sử trung quá Lý Hồi, Hàn Lâm quá chỉ Ngô Khai bên cạnh nhau tiến bộ cử Tần Cối, vì thế ông được thăng thực hiện Điện trung thị ngự sử rồi Tả tư con gián. Tháng 11 ÂL năm cơ, triều đình tập trung bách quan tiền cho tới năng lượng điện Diên Hòa, Phạm Tông Doãn nằm trong 70 người liên danh ý kiến đề xuất tách phụ vương trấn mang đến giặc Kim nhằm tách mang đến bọn chúng tấn công vô Biện. Tần Cối nằm trong 36 người phản đối, thành phẩm được phong chức Ngự sử trung quá.

Đầu năm 1127, Biện Kinh thất thủ, nhì đế bị người Kim bắt mất[2]. Tháng 2 ÂL năm cơ, Ngô Khai kể từ trại Kim về bên thông tin rằng người Kim ham muốn fake chúng ta không giống thực hiện vua ở Trung Nguyên. Vương Thời Ung triệu bách quan tiền cho tới ý kiến đề xuất lập thừa tướng Trương Bang Xương. Tần Cối nằm trong ngự sử Mã Thân, Ngô Cáp bài bác xích Trương Bang Xương và ham muốn bảo toàn ngôi vua của Triệu thị. Niêm Một Hát bèn mang đến bắt Tần Cối vô ngự doanh chi phí rồi lập Trương Bang Xương thực hiện vua của Ngụy Sở. Bang Xương ghi chép thư cho tới người Kim nài thả Tần Cối nằm trong Tôn Phó, Trương Thúc Dạ tuy nhiên Niêm Một Hát ko Chịu. Sau cơ người Kim đem nhì đế và toàn cỗ tông thất triều Tống lên bắc, Tần Cối cũng ở trong số tù binh cơ. Ông bị đưa tới Yến Sơn rồi fake về Hàn châu.

Thời Nam Tống[sửa | sửa mã nguồn]

Bỏ trốn về nam[sửa | sửa mã nguồn]

Giữa năm 1127, Khang vương vãi đăng quang ở Nam Kinh, trở nên Cao Tông triều Nam Tống[3][4]. Thượng hoàng ở miền bắc nước ta nghe tin yêu bèn ghi chép thư mang đến Niêm Một Hát nài hòa nghị, sai Cối đem thư cho tới. Gặp được Niêm Một Hát, Tần Cối giở trò ăn năn lộ nhằm lấy lòng ông này. Kim căn nhà Ngô Khất Mãi tiếp sau đó fake Tần Cối cho tới đáp ứng cho tất cả những người em là Thát Lại. Theo sự tích dân gian trá, Thát Lại cử Tần Cối về nam giới thực hiện gian trá tế trong những việc nghị hòa với triều Tống[5]. Năm Kiến Viêm loại tư (1130), khi Thát Lại tấn công Sơn Dương, Tần Cối nằm trong bà xã là Vương thị và tì bộc vẹn toàn một căn nhà thịt giám ngục rồi cướp thuyền, theo đòi đường thủy tuy nhiên về bên nam giới, yết loài kiến Cao Tông. Các đại thần vô triều tỏ ý nghi hoặc hoặc[6], chúng ta nhận định rằng triều sĩ nhiều vị bị tóm gọn sao duy nhất Tần Cối trốn về được. Vả lại lối đi kể từ Yến Sơn cho tới Lâm An là 2800 dặm cần, người Kim sao không tồn tại ai truy bắt nhằm Cối trốn bay. Và Vương thị với Tần Cối bị giam cầm ở nhì điểm riêng không liên quan gì đến nhau sao hoàn toàn có thể nằm trong về bên. Nhưng bọn Tham tri chính vì sự Phạm Tòng Doãn, Đồng tri khu vực mật viện Lý Hồi đi ra mức độ biện bạch, rằng Tần Cối xứng đáng tin yêu người sử dụng. Cao Tông mới nhất phong Cối thực hiện Lễ cỗ thượng thư và ban ngân bạch.

Thăng quan tiền - giáng chức[sửa | sửa mã nguồn]

Năm Thiệu Hưng vẹn toàn niên (1131) Tần Cối được chỉ định là Tham tri chính vì sự. Tháng 7 ÂL Tông Doãn bị bến bãi chức, tướng mạo vị bị quăng quật rỗng. Tần Cối lại thông thường rêu rao rằng

Ta đem nhì tiếp khiến cho thiên hạ thái bình.

Bè mình muốn biết nhì tiếp cơ, Cối bảo rằng ko thực hiện thừa tướng thì rằng cũng bất lợi. Cao Tông tưởng Cối đem mẹo hoặc nên cho tới mon 8 ÂL tiếp tục phong ông thực hiện Thượng thư Hữu bộc xạ, Đồng Trung thư môn hạ bình chương sự kiêm Tri Xu mật viện sự. Nhưng cho tới mon sau, Lã Di Hạo cũng khá được phong thực hiện thừa tướng, ngang sản phẩm với Cối, khiến cho ông ko thể nuốm quyền 1 mình. Cối ham muốn đoạt quyền bính, nên lập tiếp đẩy Lã Di Hạo đi ra nơi khác. Ông rằng với Cao Tông

Xưa Chu Tuyên vương vãi nội tu nước ngoài té nên giang sơn cường thịnh. Nay nếu như nhì tướng mạo đều ở phía bên trong thì phía bên ngoài tiếp tục thế nào?

Vì thế Cao Tông mang đến Tần Cối hồi hộp việc đối nội, Lã Di Hạo hồi hộp việc phía bên ngoài, dời cho tới Trấn Giang. Cao Tông thông thường rằng với chiếc quần thần

Di Hạo chuyên nghiệp trị quân lữ, Cối chuyên nghiệp việc phía bên trong, như thể Chủng, Lãi khi ở tua nếm mật vậy.

Cao Tông đem chuyến triệu Tần Cối vô chất vấn nhì tiếp sách của ông. Ông căn nhà trương giao phó Hà Bắc mang đến Kim, Trung Nguyên mang đến Ngụy Tề Lưu Dự, từng mượn nhì câu ngạn ngữ xưa

Người nam giới ở phương nam giới, người bắc ở phương bắc.

Cao Tông lại bảo

Khanh rằng người nam giới về nam giới, người bắc về bắc. Vậy trẫm là kẻ bắc vậy nên về đâu?

Tần Cối ko vấn đáp được. Năm 1132, Lã Di Hạo về bên Lâm An, lần cơ hội xua Tần Cối chuồn, đem Chu Thắng Phi trợ canh ty. Cao Tông hạ chiếu phong Thắng Phi là Đồng đô đốc. Cấp sứ trung Hồ An Quốc rằng Thắng Phi không tồn tại kỹ năng tuy nhiên Thắng Phi lại được sản xuất Lễ tuyền quan tiền sứ kiêm Thị độc. Rồi An Quốc nài trí sĩ, Tần Cối thỉnh cầu tích lại tuy nhiên Cao Tông ko đáp. Di Hạo lại lấy Hoàng Quy Niên thực hiện Điện trung ngự sử, Lưu Phỉ là Hữu tư con gián, lần cơ hội vô hiệu hóa Tần Cối. Lúc này bè đảng của Tần Cối vô triều đã biết thành bến bãi quan tiền, nên Cối không thể quyền năng. Hoàng Quy Niên lại hặc tội căn nhà hòa của Cối thực hiện ngăn trở đại tiếp phục sinh vương quốc, nên ông bị giáng thực hiện Quan Văn Điện học tập sĩ, Đề cử Giang châu Tỉnh Thái Bình quân. Vào năm 1133, Kim sai Lý Vĩnh Thọ, Vương Dực chuồn sứ sang trọng Tống, bàn việc nghị hòa, chủ kiến của nhì người kiểu như với khuyến nghị của Cối. Vì thế kẻ thức fake đều rõ ràng là Cối tiếp tục thích hợp mẹo với những người Kim.

Năm 1135, Kim căn nhà Thịnh chết[7], Thát Lại đứng đầu phe căn nhà hòa đang được đắc thế ở Kim, nhân cơ nhì nước bàn việc nghị hòa. Đến mon 2 ÂL, Tần Cối được té thực hiện Tư Chánh năng lượng điện học tập sĩ. Tháng 6 ÂL thay đổi thực hiện Quan Văn năng lượng điện học tập sĩ, tri Ôn châu. Tháng 7 ÂL năm 1136 thay đổi thực hiện Tri Thiệu Hưng phủ. Sau này lại thay đổi là Lễ tuyền quan tiền sứ kiêm Thị độc, sung Hành cung lưu thủ. Sau cơ thừa tướng Trương Tuấn đem điều tiến bộ cử nên lúc Cao Tông cho tới Bình Giang lại triệu Cối cho tới hành bên trên. Đầu năm 1137, được phong Lễ tuyền quan tiền kiêm Thị độc phó giảng diên. Sau cơ Hà Tiến kể từ nước Kim về bên đưa tin Huy Tông đế, hậu đều tiếp tục băng, Cao Tông mang đến vạc tang nội địa và ngay lập tức hôm cơ phong Tần Cối thực hiện Xu mật sứ, ân điển như tể thần. Tháng 4 ÂL lại sai Vương Luân sang trọng Kim bàn việc nghị hòa, đón di thể của Huy Tông đế, hậu nằm trong sinh hình mẫu Cao Tông là Vi thái hậu về nước.

Tháng 9 ÂL, Trương Tuấn nài từ nhiệm. Cao Tông ham muốn mang đến Tần Cối lên lưu giữ chức thừa tướng, tuy nhiên Trương Tuấn mang đến Cối là kẻ xấu xí ko xứng đáng người sử dụng, và răn dạy Cao Tông người sử dụng Triệu Đỉnh là tướng mạo. Tần Cối mong chờ thực hiện tướng mạo tuy nhiên bị Trương Tuấn ngăn trở nên rất rất tức phẫn nộ, bèn xúi Ngôn quan tiền hặc tội Trương Tuấn khiến cho Trương Tuấn bị mang theo an trí ở Vĩnh châu. Sau cơ cho tới mon 3 ÂL năm 1138, Tần Cối vừa mới được phong là Thượng thư Hữu bộc xạ kiêm tri Khu viện sự. Sử cỗ thị bác sĩ Yến Đôn kêu ca rằng

Gian thần là tướng mạo thì còn gì hoặc ho nữa!

Tán trợ nghị hòa[sửa | sửa mã nguồn]

Tháng 5 ÂL năm 1138, Kim căn nhà sai Ô Lăng Tư Mưu nằm trong Vương Luân về Tống gặp gỡ Cao Tông đồng ý nghị hòa. Tháng 6 năm cơ Tư Mưu vô yết loài kiến, Cao Tông bảo

Hài cốt tiên quân tiếp tục hứa ngày rước về tuy nhiên đem trễ 2, 3 năm cũng chẳng sao. Duy đem thái hậu tuổi tác đã tăng cao trẫm ngày tối mong chờ lưu giữ, ham muốn sớm đón về phụng chăm sóc. Vì thế mới nhất cần nhanh gọn lẹ bàn việc hòa hảo.

Tần Cối bảo

Khuất nhục Chịu hòa đã cho chúng ta thấy loại hiếu đạo của nhân căn nhà. Thấy căn nhà Chịu nhục tuy nhiên tức phẫn nộ, bất bình là loại trung của bề tôi.

Mỗi lúc còn lại 1 mình, Tần Cối thông thường tâu với hoàng thượng

Chư thần lủi lút như lũ loài chuột, chả bàn thảo được gì. Bệ hạ nếu như muốn căn nhà hòa thì nài cứ bàn riêng biệt với thần

Cao Tông nói

Trẫm ủy quyền mang đến khanh là được.

Cối trả lời

Thần thấy ko tiện, Bệ hạ tâm lý thêm thắt phụ vương ngày đã.

Ba ngày sau, ý Cao Tông vẫn như trước đó, Tần Cối lại giở trò nài vua nghĩ về kĩ lại thêm thắt phụ vương ngày. Ba ngày sau vẫn như thế. lõi Cao Tông tiếp tục quyết tiếp nghị hòa, Tần Cối bèn mang đến thực hành. Khi nằm trong thực hiện tướng mạo, Tần Cối và Triệu Đỉnh bất hòa cùng nhau, nên Tần Cối âm thầm rung rinh thừng hãm sợ hãi Triệu Đỉnh khiến cho Triệu Đỉnh bị bến bãi chức. Lúc Triệu Đỉnh đi ra chuồn, Tần Cối cho tới tiễn đưa, Triệu Đỉnh chỉ kính chào mang đến lấy lệ rồi loại bỏ đi luôn luôn, khiến cho Tần Cối rất rất tức phẫn nộ. Khi Triệu Đỉnh không thể, 1 mình Tần Cối độc đoán chuyên nghiệp quyền và nối tiếp xúc tiến bộ nghị hòa. Xu mật viện biên tu quan tiền Hồ Thuyên dưng sớ nài chém phụ vương thương hiệu Tần Cối, Vương Luân, Tôn Cận, Tần Cối hận thù oán, bèn bắt bẻ tội Hồ Thuyên xúi giục trăm chúng ta bội phản, giày vò đi ra Chiêu châu. Vương Thứ sáu chuyến dưng sớ phản đối cũng trở thành giày vò đi ra Đàm châu. Lý Cương ở Phúc châu, Trương Tuấn ở Vĩnh châu, Nhạc Phi ở Ngạc châu cũng nghiền đồng chủ kiến bên trên tuy nhiên chẳng nhằm nhò. Dù vậy thì căn nhà Tống vẫn hoàn toàn có thể thực hiện thủ được khu đất Hà Nam, vô cơ đem Biện Kinh được vài ba mon trước lúc quân Kim nam giới hạ lần tiếp nữa. Trần Cương Trung cũng phủ nhận nghị hòa, bị giày vò đi ra thị xã An Viễn, Cam châu, một điểm ma mãnh linh nước độc; không nhiều lâu sau Cương Trung bị tiêu diệt ở phía trên. Hơn trăng tròn đại thần bao gồm Trương Thọ, Yến Đôn, Ngụy Cang, Lý Di Tôn, Lâu Chiếu... dưng sớ phản đối hòa nghị cũng chẳng nhằm nhò. Xu mật viện biên tu quan tiền Triệu Ung cũng nghiền đồng với Hồ Thuyên, người này còn có đáng tin tưởng rộng lớn nên Tần Cối không đủ can đảm bắt tội. Tần Cối lại chỉ định Long Câu Như Uyên thực hiện Ngự sử trung quá nhằm bắt bẻ tội những người dân kháng đối. Giám thương thống chế Vương Thứ bảo Tần Cối

Ông quên thời Đông Đô kháng giặc, diệt trừ nước ngoài bang rồi sao

Tần Cối giày vò Vương Thứ đi ra Đàm Châu. Cao Tông cử Sĩ Niệu và Trương Đảo cho tới Củng Lạc (đã bị Kim chiếm) thăm hỏi nom lăng mộ những đời tiên quân, thì thấy người Kim tiếp tục tiêu hủy tô lăng không thể gì. Trương Đảo về nước tâu lên Cao Tông, điều lẽ tràn thống hận. Tần Cối ghét bỏ lắm, bèn giáng Trương Đảo thực hiện Tri phủ Thủ Đô. Kim căn nhà sai Trương Thông Cổ, Tiêu Triết thực hiện Giang Nam chiêu dụ sứ, Cối bàn với Tiêu Triết thay đổi chữ Giang Nam trở nên chữ Tống vì như thế hoảng hồn Cao Tông khó chịu. Khi vô Lâm An bọn chúng ham muốn Cao Tông lấy lễ với tướng mạo tuy nhiên đãi. Tần Cối thấy vô quốc thư đem sắc phong, răn dạy Cao Tông quỳ nhận. Cao Tông nói

Xem thêm: vairochana rinpoche là ai

Trẫm thừa kế cơ nghiệp của Thái Tổ Thái Tông cớ sao cần quỳ nhận sắc của những người Kim.

Tần Cối lại bảo Long Câu Như Uyên nghĩ về đi ra được một tiếp rằng vô phụ vương năm tang chế (thượng hoàng vừa phải rơi rụng năm 1135) nhà vua ko tiếp khách hàng, ko bàn luận. Rồi Tần Cối lấy đằm thắm phận nhiếp trùng tể tuy nhiên nhận thư. Cối sai Lễ cỗ thị bác sĩ kiêm Trực học tập sĩ viện Tăng Khai thảo thư phúc đáp như 1 nước phiên nằm trong, Tăng Khai kể từ chối, bị bến bãi chức. Tần Cối nhận thư rồi đi vào vô cung dưng Cao Tông. Hòa nghị thành công xuất sắc, triều Tống được sản xuất căn nhà lại những vùng Hà Nam, Thiểm Tây thêm thắt vài ba mon trước lúc bị quân Kim cướp lại.

Lấn át bề bên trên, hãm sợ hãi trung lương[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 1140, Kim căn nhà sai Ngột Truật và Tản Li Hát phân chia quân nhì lộ tiến công Hà Nam, Thiểm Tây. Ngột Truật thường xuyên đoạt được mươi bao nhiêu châu quận, thế như chẻ tre. Hai kinh Đông, Tây nằm trong toàn cỗ Hà Nam của triều Tống lại rớt vào tay người Kim chỉ vô có một mon. Triều đình sai Ngô Thế Tương cho tới lưu giữ Thiểm Tây thay cho mang đến Ngô Giới tiếp tục bị tiêu diệt. Bấy giờ đem Ngô Lân bàn nên quyết đấu, nuốm chân được Tản Li Hát ở Lĩng Thục. Trong khi cơ, Lưu Kĩ cũng vượt mặt luôn luôn quân Kim bên trên Thuận Xương, buộc Ngột Truật tháo lui về Biện. Nhạc Phi được tin yêu Lưu Kĩ thắng trận cũng ngay tức thì sai quân kinh lược Tây Kinh với những châu Nhữ, Trịnh, Dĩnh, Xương, Trần, Tào, Quang, Thái, sẵn sàng tiến bộ cho tới phục sinh Trung Nguyên. Thấy Nhạc Phi thắng trận liên tiếp, Tần Cối rất rất phiền lòng, lại thấy cỗ tướng mạo của Trương Tuấn là Vương Đức tiếp tục giành lại Túc, Tệ Bạc nhì châu, hoảng hồn Trương Tuấn được sử dụng lại nên lần cơ hội khích Cao Tông ko người sử dụng Trương Tuấn, rồi lại ngầm sai Vương Thứ Ông vu cáo Triệu Đỉnh, khiến cho Đỉnh bị giáng chức Thanh Viễn quân tiết phỏng sứ, giày vò cho tới Triều châu. Khi cơ Ngột Truật còn ham muốn quăng quật Biện Kinh, đại nghiệp phục sinh Trung Nguyên tiếp tục chuẩn bị trở nên thì bị Tần Cối ngăn chặn. Cối chết mệt hoặc được Cao Tông, khiến cho Cao Tông hạ mệnh lệnh triệu Hàn Thế Trung, Lưu Kĩ, Dương Nghi Trung hàng loạt về triều, lại sai sứ triệu Nhạc Phi, Nhạc Phi không thích chuồn. Cao Tông vạc thường xuyên 12 đạo kim bài bác giục giục Nhạc Phi về nhanh chóng. Nhạc Phi không thể cách thứ hai, đành nuốt nước đôi mắt tuy nhiên về. Sau trận này, Cao Tông phong mang đến Hàn Thế Trung, Trương Tuấn là Khu mật sứ, Nhạc Phi phó sứ, Dương Nghi Trung là Khai phủ nghi hoặc đồng tam ti, thay tên là Dương Tồn Trung[8], này đều là tiếp của Tần Cối nhằm mục đích tước đoạt quăng quật binh quyền của chư tướng mạo. Tần Cối lại lần cơ hội sợ hãi những tướng mạo này, lúc đầu là tận dụng Trương Tuấn và Nhạc Phi nhằm sợ hãi Hàn Thế Trung, tiếp sau đó là người sử dụng Trương Tuấn thịt Nhạc Phi. Nhạc Phi ko Chịu, đem báo việc với Hàn Thế Trung, nhờ cơ Thế Trung bay nàn. Tần Cối tức lồng lên, ham muốn trả thù oán Nhạc Phi mang đến kì được. lõi Trương Tuấn ghen ghét tị nạnh với Nhạc Phi, vì như thế trước cơ Phi là thủ hạ của Tuấn, ni thì nhì người tiếp tục gần như là ngang sản phẩm, nên Tần Cối tận dụng đặc điểm đó, trước tiên là dụ Vương Quý, cỗ tướng mạo của Nhạc Phi vu cáo Trương Hiến nằm trong Nhạc Phi mẹo cướp Tương Dương ngăn chặn triều đình, giao phó mang đến Trương Tuấn tra xét. Trương Tuấn người sử dụng hình rất là thảm khốc rồi fake một bạn dạng khẩu cung fake mang đến Tần Cối. Dựa vô cơ, Tần Cối mang đến bắt phụ thân con cái Nhạc Phi và Trương Hiến giam cầm vô ngục. Các đại thần Chu Tam Úy được mệnh lệnh xét án, hiểu rõ sâu xa nỗi oan của Nhạc Phi nên tiếp tục treo nón kể từ quan tiền. Tần Cối giao phó việc xét án mang đến Mặc Kỳ Tiết. Tiết đem nhân hậu khích với Nhạc Phi, nên gia hình cực mạnh tuy nhiên Nhạc Phi vẫn không sở hữu và nhận tội. Cuối nằm trong thì thực hiện một bạn dạng khẩu cung fake nữam giao phó mang đến Tần Cối. Nhưng tự triệu chứng cớ ko rõ rệt nên ko thể xét tội. Việc này kéo dãn đến tới thời điểm cuối năm Thiệu Hưng loại 11 (1141). Việc nhằm nhiều ngày, nhiều đại thần lên giờ phản chưng và cầu nài tha bổng mang đến Nhạc Phi. Hàn Thế Trung đích đằm thắm chất vấn trực tiếp là Nhạc Phi tội phạm gì, Cối đáp

Nhạc Vân con cái của Phi đi đi lại lại thư kể từ với Trương Hiến nhằm bàn việc tạo nên phản, tuy rằng ko cớ triệu chứng cớ, tuy nhiên "không Tức là ko có" việc đó.

Hàn Thế Trung tức phẫn nộ nói

Mấy chữ "không Tức là ko có" của ông thì quý khách tiếp tục nghĩ về sao đây?

Tần Cối yên lặng bặt, ko rằng được điều này. Đầu năm 1142, nghe tin yêu Lưu Doãn Thăng ở Kiến Khang thay cho mặt mũi trăm chúng ta kêu oan mang đến Nhạc Phi, Tần Cối cảm nhận thấy bồn chồn. Vợ ông là Vương thị răn dạy ông nên hạ thủ ngay lập tức với Nhạc Phi nhằm tách sinh lắm chuyện. Tần Cối nghe theo đòi. sai thịt Nhạc Phi vô ngục, Nhạc Vân và Trương Hiến bị chém ở chợ. Một số đại thần thân thiện với Nhạc Phi như Vu phẳng phiu, Tiết Nhân Phụ, Hà Ngạn Du... bị miễn nhiệm hoặc bị thịt.

Tháng 6 ÂL năm 1141, Tần Cối được phong thực hiện Tả bộc xạ, Đồng trung thư môn hạ bình chương sự, tiến bộ phong Khánh quốc công (có mối cung cấp ghi là Ký quốc công). Ông lại sai sứ sang trọng Kim bàn việc hòa nghị. Năm 1142, Kim căn nhà Đán lại phái Ngột Truật tiến bộ xuống vùng nam giới, áp sát Hoài Hà. Cao Tông hoảng hồn hãi, ra quyết định nghị hòa. Kim căn nhà sai Tiêu Nghị, Hình Kì Chiêm cho tới Lâm An bàn việc nghị hòa; buộc triều đình xưng thần, lấy sông Hoài thực hiện mốc và cần triều cống từng năm. Tần Cối được mệnh lệnh chuồn thương lượng với những người Kim. Tất cả đòi hỏi của bọn chúng Tần Cối đều đáp ứng nhu cầu không còn, ký vô hòa ước Thiệu Hưng bao gồm những khoản chủ yếu, hoàn toàn có thể tóm tắt như sau

 1. Đông kể từ Hoàng Thủy, Tây cho tới Thương châu lấy thực hiện biên thuỳ, bắc của Kim, nam giới nằm trong Tống.
 2. Tiền triều cống từng năm là 250.000 lạng ta bạc, 250.000 tấm lụa
 3. Tống căn nhà nhận sắc phong, xưng thần với Kim căn nhà, xưng đế vô nước
 4. Kim đồng ý mang đến trả tro cốt tiên quân và Vi thái hậu về nam giới.

Sau khi thỏa thuận hòa nghị, Cao Tông mang đến bến bãi binh quyền của những tướng soái từng giao đấu với những người Kim trước đó. Tần Cối kể từ cơ tha hồ lộng quyền, khuynh hòn đảo triều chủ yếu. Cuối năm 1141, Cối biếm chức Phạm Đồng, một người tuy rằng cỗ vũ hòa nghị tuy nhiên ko lấy được lòng Cối, sau này lại giày vò Hồ Thuyên cho tới Tân châu. Ngày Ất Tị (10) mon 9 năm Nhâm Tuất (6 mon 10 năm 1142), Tần Cối được phong thực hiện Thái sư, tước đoạt Ngụy quốc công, mon sau thăng là Tần, Ngụy lưỡng quốc công. Cối thấy rằng tước đoạt vị này tương tự Thái Kinh, Đồng Quán thời Huy Tông nên nài thay đổi phong mang đến u bản thân là quốc phu nhân.

Năm 1143, Tần Cối dưng biểu nài lập hậu. Cao Tông ra quyết định lập Quý phi Ngô thị thực hiện nương nương. Hậu vẹn toàn là kẻ Khai Phong. Phụ đằm thắm là Ngô Cận trước cơ thông thường ở mơ thấy bản thân lạc vào trong 1 dinh thự thự, đem đại dương đề nhì chứ: Thị Khang, nhì mặt mũi dinh thự trồng thật nhiều thược dược, tuy nhiên chỉ tồn tại một nhành hoa rất rất rất đẹp, tiếp sau đó ko lâu thì hậu thành lập và hoạt động. Sau khi lớn mạnh thì vừa khít người vừa khít nết, xuất sắc chữ nghĩa thơ phú, chẳng bại xoàng gì Cao Tông. Khi Cao Tông chạy giặc về nam giới thì hấp thụ hậu vô cung, thăng dần dần cho tới chức Quý phi và ni là nương nương.

Tần Cối vốn liếng là người hoảng hồn bà xã. Cối mang trong mình 1 người thiếp yêu thương, tiếp tục có bầu thì bị Vương thị xua cổ, mới nhất đi bước nữa người chúng ta Lâm, sinh đi ra con cái là Phi lấy theo đòi chúng ta Lâm. Tần Cối hoảng hồn Vương thị, không đủ can đảm nhận về, chỉ ngầm giúp đỡ Phi, thực hiện quan tiền cho tới Cấp sự trung, còn bạn dạng đằm thắm thì đem giờ không tồn tại con cái. Lúc cơ em Vương thị là Vương Vãn đem người bà xã cũng hoặc ghen ghét, nên mới nhất nhằm con cái là Hi sang trọng thực hiện con cái Tần Cối. Lúc bà xã ông chồng Tần Cối kể từ Kim về, Hi cho tới trình làng, gọi là phụ thân u, vì thế Tần Cối vui vẻ mừng, mang đến Hi thực hiện con cái bản thân.

Tần Cối nối tiếp hãm sợ hãi những người dân ko ăn cánh với bản thân. Trước cơ Triệu Đỉnh bị biếm đi ra Triều châu, Vương Thứ biếm đi ra Đạo châu, Hồ Thuyên biếm đi ra Tân châu; Cối lại mệnh lệnh đem đại xá cũng ko được xá. Lại bến bãi chức của Tăng Khai, Lý Di Tốn. Trương Tuấn cỗ vũ hòa nghị, được Cối tin tưởng tuy nhiên về sau cứ bo bo ko Chịu quăng quật binh quyền nên cũng trở thành Cối giáng chức. Chu Thắng Phi tự đem xích mích với Tần Cối nên liên tiếp bị Cối chèn lấn, cần cho tới ở vô một ngôi miếu bên trên Hồ châu rồi rơi rụng năm 1144. Năm 1146, đem tuệ tinh anh xuất hiện tại ở phương tấp nập, Khang Trác dưng sớ mang đến cơ là vấn đề thông thường, Tần Cối lý tưởng phong thực hiện quan tiền kinh trở nên, rồi răn dạy Cao Tông xuống chiếu đại xá. Trương Tuấn - thời điểm hiện nay đang được là Hòa quốc công, ham muốn vạch tội lân quyền của Tần Cối tuy nhiên chưa xuất hiện thời điểm, cho tới phía trên mới nhất dưng biểu bảo rằng cơ là sự việc chú ý của khu đất trời, răn dạy Cao Tông người sử dụng người nhân hậu, quăng quật kẻ ác. Tần Cối hiểu rằng phẫn nộ lắm, bèn rung rinh thừng mang đến trung quá Hà Nhược cáo giác Trương Tuấn, khiến cho Trương Tuấn cần bị giày vò cho tới Liên châu[9]. Tần Cối còn hặc tội và giáng chức nhiều người khác ví như Mặc Kỳ Tiết, Lý Văn Hội, Lâu Chiếu, Hồng Hạo,... Triệu Đỉnh bị giày vò đi ra Cát Dương quân tuy nhiên cũng ko bay. Cối dặn dò Cát Dương quân cần lần cơ hội hành hạ và quấy rầy Triệu Đỉnh. Năm 1147, Triệu Đỉnh bệnh trở nặng biết bản thân không thể đàng bay tiếp tục tự động ăn ít tuy nhiên rơi rụng, thiên hạ nghe tin yêu không có ai ko thương xót. Triệu Đỉnh bị tiêu diệt rồi, Tần Cối càng ngày càng tai ngược bất pháp, hãm sợ hãi nhiều đại thần kháng đối, fake đằm thắm tín lên sở hữu những dùng cho cần thiết, dần dần dà thu tóm giang tô triều Tống. Cuối nằm trong thì quyền nghiêng triều dã, Cao Tông từ những việc tin tưởng cho tới đấy là cần hoảng hồn Tần Cối.

Cao Tông vốn liếng bị liệt dương nên ko thể đem con cái, nên nhận nhì con trẻ vô tông thất nuôi vô cung để tham gia chống trong tương lai. lõi thế tuy nhiên Cối vẫn thông thường tâu với Cao Tông đợi khi hậu cung sinh hoàng tử thì lập tự động sau, chớ vội vàng lấy người không giống. Đến khi Vi thái hậu về nước, kể lại rằng Khâm Tông từng nài mang đến được về khiến cho Cao Tông ko vui vẻ, vì vậy Cối nhân cơ răn dạy Cao Tông chớ lúc nào đón Uyên Thánh về nữa để lưu lại đế vị thiệt vững chãi. Tần Hi con cái của Cối thăng quan tiền nhanh gọn lẹ, năm 1145 là Hàn lâm học tập sĩ, năm 1148 là Quan Văn năng lượng điện học tập sĩ. Tần Cối rất rất được ân sủng, chẳng không giống gì Thái Kinh thời Tống Huy Tông vậy. Các quan tiền viên vô triều thông thường đón ý Tần Cối, bảo ông là thánh tướng mạo ngang với Cao, Quỳ, Tắc, Khiết. Từ cơ thuyết về điềm tốt rộ lên. Đến cả mưa tuyết, đại dương lặng, nhật thực cũng xem như là điềm tốt. Tri phủ Kiềm Châu Tiết Bật dưng một cây mộc mục đem năm chữ thiên hạ thanh bình thiên, Tần Cối gọi sử quan tiền kiểm tra. Vì thế Cao Tông mang đến Lâm An là mảnh đất nền thần tiên, bảo là công huân của Cối nên càng hậu thưởng. Cối lại lần cơ hội quét tước tinh khiết phe phái nhằm con cái con cháu đời đời kiếp kiếp được yên lặng. Lúc trước fake Lý Quang tham ô chủ yếu nhằm cỗ vũ nghị hòa, sau thấy Lý Quang tỏ ý kháng đối, Cối giáng chức, giày vò Lý Quang đi ra Đằng Châu. Năm 1151 lại cáo giác con cái Quang là Mạnh Kiên biên chép sách đem nội dung huỷ báng rồi vạc vãng đi ra Hạp châu, đem đại xá cũng ko được xá.

Năm 1145, Cao Tông cho tới phủ đệ của Cối, gia ân cho tất cả gia tộc, Vương thị được phong Lưỡng quốc phu nhân. Cối ham muốn cấm vẽ hình sư tử, nên cho tới mon 7 ÂL năm cơ tâu rằng sư tử sợ hãi chánh đạo nên cấm chuồn. Cao Tông cho tới mon 10 ÂL lại đích đằm thắm ghi chép tứ chữ Nhất Đức Cách Thiên rồi ban mang đến Cối treo phong thư hòng. Đầu năm 1146, Cối được lập gia miếu vô trở nên Lâm An, được ban đồ dùng thờ, cúng tế. Năm 1147 cải phong Ích quốc công. Vào năm 1148, Tần Hi được phong Tri Khu mật viện sự. Tần Cối chất vấn Hồ Ninh

Con tao vô Khu mật viện, phía bên ngoài đem điều bàn gì?

Đáp

Họ bảo phụ thân con cái tướng mạo công ko không giống gì bọn Thái Kinh khi trước.

Tần Cối ko vui vẻ, mới nhất bàn với Hi nhằm Hi dưng sớ nài từ nhiệm, được thay đổi là Quan Văn năng lượng điện học tập sĩ, bên dưới Hữu bộc xạ. Năm 1149, Cao Tông còn đi ra mệnh lệnh xây tượng của Cối nhằm thờ. Cối còn mệnh lệnh cấm sáng sủa tác dã sử, tư gia ghi chép sách, người cáo giác những việc thực hiện cơ sẽ sở hữu được thưởng.

Qua đời[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 1150, khi Cối lên triều thì găp Điện chi phí tè hiệu Thi Toàn đang được quyết định hành mến bản thân. Cối mang đến bắt lại, tra khảo Thi Toàn thì bị Thi Toàn chửi là người gian trá tặc, bất trung. Cối tức vượt lên, nhốt vô Đại lý tự động, ngày tiếp theo đem chém đầu. Từ cơ từng chuyến ra phía bên ngoài, Cối đều đem gia tướng mạo 50 người mạnh khỏe nhằm đảm bảo an toàn bản thân. Năm 1151, Triều nghiền bác sĩ Dương Anh dưng thư tiến bộ cử Tần Hi là thừa tướng, được Tần Cối thăng thực hiện Tri Thái châu. Tháng 6 ÂL năm 1152, đem Vương Tuần dưng sớ cáo giác Tần Cối cũng trở thành Cối giày vò đi ra Đằng châu. Vương Địch cầu nài mang đến Lý Quang cũng trở thành an trí ở Thần châu, Phương Trù đem thư kể từ hỗ tương với Hồ Thuyên thì bị biếm đi ra Vĩnh châu.

Năm Thiệu Hưng loại 25 (1155), Tần Cối nối tiếp quyết định vu cáo Uông Triệu Tích và Triệu Lệnh Kim, giày vò chúng ta đi ra Định châu. Con Triệu Đỉnh là Triệu Phần cho tới tiễn đưa, Cối nhân cơ sai Thị ngự sử Từ Gia dưng tấu hặc tội Triệu Phần, Triệu Lệnh Kim thủ đoạn tạo nên phản, giao phó mang đến Đại lý tự động thẩm vấn. Cối lại dặn dò giám ngục cần xay cung mang đến Triệu Phần khai khống mang đến Trương Tuấn, Hồ Dần, Hồ Thuyên, Lý Quang... cả thảy 53 người thủ đoạn đại nghịch tặc nhằm thịt không còn chuồn, tuy nhiên việc ko trở nên thì Cối bị bệnh trở nặng.

Sau cơ Cao Tông cho tới phủ Tần Cối thăm hỏi dịch. Lúc cơ Cối không thể rằng được nữa, tuy nhiên trí tuệ vẫn tươi tỉnh, nên nhảy khóc. Cao Tông về cung và sai Thẩm Hư Trung thảo chiếu mệnh lệnh mang đến phụ thân con cái Tần Cối được trí sĩ, gia phong Cối là Kiến Khang quận vương vãi, con cái là Hi thực hiện Thiếu sư, con cháu là Viên, Kham, Quân được đề cử Giang Tô Tỉnh Thái Bình Hưng Quốc cung. bầy phe đảng của Cối là Lâm Nhất Phi, Trịnh Nam, Từ Phảng, Trương Phù tấu nài mang đến Tần Hi thực hiện thừa tướng thay cho Cối tuy nhiên Cao Tông ko nghe. Đêm cơ Tần Cối bị tiêu diệt, lâu 66 tuổi tác, truy phong Kiến Khang quận vương vãi, thụy là Trung Hiến.

Điển tích Phong Tăng Tảo Tần[sửa | sửa mã nguồn]

Tương truyền thời bấy giờ, nhân vật kháng quân Kim là Nhạc Phi bị gian trá thần Tần Cối hãm hại; ông tao bịa đặt điều tội danh "mạc tu hữu" nhằm giam cầm Nhạc Phi vô đại lao. Sau cơ, Tần Cối ko ra quyết định được cần thực hiện thế này với Nhạc Phi, vì vậy ông tao tiếp tục cho tới miếu Linh Ẩn cầu nài quẻ và gặp gỡ Phong Ba hòa thượng. Vừa thấy Tần Cối, Phong Ba hòa thượng tiếp tục cười cợt ầm lên, chất vấn Tần Cối: "Tào Tháo gian trá hùng cả đời, thời điểm ngày hôm nay chất vấn đang đi đến đâu?" Tần Cối không hiểu biết nhiều sao; Phong Ba đáp: "Đạo Trời rõ rệt, trung-gian tự động thấy, thiện ác hữu báo. Tướng công đằm thắm là Tể tướng mạo, một tay hoàn toàn có thể nâng cả khung trời, cớ sao cần sát sợ hãi trung thần bổng đống? An nguy nan của vương quốc, lẽ này ko thèm kiểm điểm xỉa tới?" Tần Cối hỏi: "Ai là bổng đống?" Phong Ba hòa thượng ngặt nghèo mặt mũi nói: "Nhạc Phi tướng mạo quân!" Tần Cối táng tận bổng tâm vẫn fake thực hiện ngơ; Phong Ba hòa thượng cười cợt lớn: "Thật là ngu xuẩn, vẫn ko tỉnh ngộ, về sau ăn năn hận e rằng tiếp tục muộn." Sau cơ cuồng nộ, lấy cây thanh hao cùn quét tước lia lịa vô mặt mũi Tần Cối, quét tước hoàn thành ngênh ngang loại bỏ đi, bỗng nhiên chốc rơi rụng bú mớm bóng hình. Tần Cối bị quét tước cho tới hồn xiêu vẹo phách lạc, nhếch nhác loại bỏ đi. Đây đó là cố sự phổ biến "Phong tăng tảo Tần".

Đánh giá[sửa | sửa mã nguồn]

Cối nhì chuyến thực hiện tướng mạo, tổng số 19 năm. Tống sử liệt kê ông vô hạng gian trá thần. Trước cơ thời Tĩnh Khang, khi nhị đế bị tóm gọn, Cối dưng tấu nài bảo toàn ngôi vị của Triệu thị với những người Kim, thiên hạ khâm phục. Nhưng lúc trở về nam giới phò tá Cao Tông, Cối hãm sợ hãi vô số trung thần bổng tướng mạo, thay cho thế vị lũ thủ công. Phần rộng lớn những đơn hặc tội thời cơ tự Cối thao túng. Khi Thái con gián đem sứ dơ lên, Cối ko trình lên Cao Tông tuy nhiên tự động ghi mang đến trở nên chuyện, bậc thức fake coi hoàn thành đều bảo

Đây là cây bút tích của lão Tần.

Phụ chủ yếu đại thần đem chút sơ sẩy là bị giáng. Trong 19 năm Cối nuốm quyền, tham ô chủ yếu thay cho thay đổi cho tới 28 người. Phàm những biểu hặc tội thời cơ phần nhiều tự Cối thao túng. Cối lại sử dụng công quỹ, nhận ăn năn lộ, nhiều hơn hết vua. Đến cuối đời thì sinh không giống ý ham muốn thay cho thay đổi triều đại. Cao Tông dần dần xem sét Cối là gian trá thần vẫn cần lo lắng mới nhất cần truy phong tước đoạt vương vãi. Sau khi Cối bị tiêu diệt, Cao Tông thông thường rằng với Dương Tồn Trùng

Lúc này trẫm mới nhất thấy như không thể con cái dao nhọn mặt mũi sườn.

Cối bị tiêu diệt chuồn tuy nhiên phe đảng vô triều vẫn còn đấy thật nhiều. Mặc mặc dù Cao Tông lần cơ hội vô hiệu hóa vẫn ko trừ dứt được. Khi Hiếu Tông đăng quang thì thủ công của Cối vẫn tràn triều. Mặc Kỳ Tiết bị Tần Cối thất sủng, lại thêm thắt Thang Tư Thoái trước dường như không nhận 1000 lạng ta vàng của Cối, nên được Cao Tông trọng dụng, kì thực bọn bọn chúng cũng chính là gian trá thần. Năm Khai Hi đời Tống Ninh Tông, Hàn Thác Trụ vạc động bắc trừng trị tiếp tục tước đoạt vương vãi vị của Cối, cải thụy Mậu Sửu. Sau khi Thác Trụ bị thịt, Sử Di Viễn lên tóm quyền mang đến phục sinh lại vương vãi tước đoạt và thụy hiệu. Vào trong năm Thành Hóa triều Minh, đem lũ cướp hướng đến được mộ bà xã ông chồng Tần Cối mới nhất thấy thi thể nhì đứa ướp thủy ngân nên vẫn tươi tắn vẹn toàn. Người tao băm xác nhì đứa, ném vào trong nhà tiêu xài, tách tội mang đến bọn trộm, người nào cũng hoan lạc. Mãi về sau, việc vứt xác Tần Cối vô hố phấn được xem như là trái khoáy báo mến xứng đáng mang đến lũ gian trá thần.

Người Hán tiếp sau đó coi Tần Cối là người phản bội, đáp ứng mang đến Kim. Cho đến tới thời nay, số bánh giò cháo quẩy của những người Hoa được sản xuất vị bột rán vô dầu, luôn luôn trực tiếp thực hiện từng cặp bám nhau, này đó là đại diện mang đến bà xã ông chồng Tần Cối bị trói cùng nhau và ném vô vạc dầu hành tội.

Sau khi Tống Cao Tông rơi rụng, Nhạc Phi vừa mới được tẩy oan, người tao đem tro cốt Nhạc Phi chôn đựng bên trên gò mặt mũi bờ Tây Hồ cảnh quan tươi tắn rất đẹp, về sau lại dựng Nhạc Miếu ở phía tấp nập ngôi mộ, tượng Nhạc Phi vô cỗ nhung giáp ngồi ở ở trung tâm năng lượng điện, phía bên trên tượng mang trong mình 1 bức hoành phi tứ chữ "Hoàn té tô hà" cây bút tích của Nhạc Phi. Tượng Tần Cối được đúc vị gang, nằm trong bà xã là Vương Thị bị còng tay quỳ trước mộ nhằm người trải qua nhổ nước miếng hoặc lấy những loại dơ không sạch nhét vô mồm. Trước mộ Nhạc Phi đem vế đối:
Thanh tô hữu hạnh mai trung cốt
Bạch thiết vô cô chú nịnh nọt thần
(Núi xanh rớt như ý được sản xuất điểm chôn đựng người trung lương/ Sắt white uổng thay cho đúc tượng thương hiệu nịnh nọt thần)

Một người chúng ta Tần sau triều Tống cho tới trước tượng Nhạc Phi đem câu thơ:
"Nhân tòng Tống hậu hãn danh Cối,
Ngã đáo phần chi phí ăn năn tính Tần."
(Từ sau đời Tống không nhiều người thương hiệu là Cối,
Ta cho tới trước mộ tuy nhiên ngượng ngập bản thân đem chúng ta Tần)

Sự tích về quẩy[sửa | sửa mã nguồn]

Bài chi tiết: Quẩy

Tại Quảng Đông, quẩy mang tên 油炸鬼 (Yau ja gwai, Phiên âm Hán Việt: Du tạc quỷ) Tức là quỷ sứ bị rán vị dầu - dầu thiêu quỷ. Theo truyền thuyết Trung Quốc thì cái thương hiệu này bắt mối cung cấp kể từ mẩu chuyện Nhạc Phi bị bà xã ông chồng Tần Cối và Vương thị hãm sợ hãi. Để chửi rủa nhì bà xã ông chồng Tần Cối, người Trung Quốc thực hiện một đồ ăn bao gồm nhì viên bột lâu năm nhìn giống hình người được rán vô dầu, đại diện mang đến hình tượng bà xã ông chồng Tần Cối là nhì quỷ sứ bị rán vô vạc dầu ở địa ngục.

Xem thêm: ai là người sáng lập ra thiên chúa giáo

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tống sử, quyển 473, liệt truyện 232
 • Tục tư trị thông giám

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc hiện tại nay
 2. ^ Tục tư trị thông giám, quyển 97
 3. ^ Tống sử, quyển 24
 4. ^ Tục tư trị thông giám, quyển 98
 5. ^ Hứa Mộ Hi, Tống cung mươi tám triều, hồi 72
 6. ^ Tục tư trị thông giám, quyển 108
 7. ^ Kim sử, quyển 3
 8. ^ Tục tư trị thông giám, quyển 124
 9. ^ Tục tư trị thông giám, quyển 127