stalin là ai

Bạn đang xem: stalin là ai

Chi tiết tin

Lượt xem: 4463

(ĐCS)
Xtalin.I.V (Iosif Vissarionovich Stalin; bọn họ thiệt Djugasvili; 1879-1953) căn nhà sinh hoạt chủ yếu trị, căn nhà chỉ đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Liên Xô, Tổng Bế Tắc thư Đảng Cộng sản Liên Xô (1922- 53). 
Năm 1899, Xtalin nhập cuộc trào lưu của Đảng người công nhân Xã hội Dân công ty Nga, bị hành hạ ở Xibia (1902). Tham gia Cách mạng 1905 ở Nga, đứng về phía Bônsêvich. Bị lưu hành hạ (1908-10), tiếp sau đó sinh hoạt ở Baku, được bổ sung cập nhật nhập Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1912), nhập cuộc Ban chỉnh sửa báo “Pravda”, lấy biệt danh là Xtalin. Tham gia Cách mạng mon Mười 1917 bên trên cương vị uỷ viên Uỷ ban Quân sự Cách mạng Dân uỷ (bộ trưởng) phụ trách cứ yếu tố dân tộc bản địa (1917-22), phụ trách cứ ban Thanh tra Công nông (1919-22), uỷ viên Hội đồng Quốc chống thời kỳ nội chiến (1918-20). Kế quá sự nghiệp của Lênin xây đắp công ty nghĩa xã hội ở Liên Xô, tổ chức công nghiệp hoá nước nhà, luyện thể hoá nông nghiệp, xây đắp lực lượng quốc chống hùng cường. 
Trong Chiến giành toàn cầu loại II, lưu giữ chức Tổng tư mệnh lệnh những lực lượng vũ trang Liên Xô và Chủ tịch Uỷ ban Quốc chống Nhà nước, nguyên suý (1943), đại nguyên suý (1945). Dưới sự chỉ đạo của Xtalin và Đảng Cộng sản Liên Xô, quần chúng Liên Xô tiếp tục giành thắng lợi nhập trận đánh giành lưu nước lại vĩ đại, chống trừng trị xít Đức (1941-45), giải tỏa nhiều nước ở Trung và Đông Âu dẫn cho tới sự xây dựng khối hệ thống xã hội công ty nghĩa. 
Trong thời hạn cuộc chiến tranh, Xtalin nằm trong Tổng thống Hoa Kỳ Rudơven (F.D.Roosevelt) từ thời điểm tháng 4-1945 là Tơruman (H.Truman) và thủ tướng mạo Anh Sơcsin (W.L.S. Churchil) thiết lập Mặt trận Đồng minh chống trừng trị xít, hoạch tấp tểnh sự phân loại vùng tác động Một trong những cường quốc bên trên toàn cầu, tạo ra chồi mống cho việc phân phân thành nhị rất rất sau thời điểm cuộc chiến tranh kết đốc (thường gọi là Trật tự động Yanta). 
Sau cuộc chiến tranh, Đảng Cộng sản Liên Xô vì thế Xtalin hàng đầu tiếp tục chỉ đạo quần chúng Phục hồi tài chính, xã hội, sản xuất thành công xuất sắc bom vẹn toàn tử và bom khinh thường khí, fake Liên Xô lên vị thế cường quốc xã hội công ty nghĩa đối mặt với Hoa Kỳ nhập Chiến giành rét. Xtalin được ghi nhận đem những góp sức to lớn rộng lớn nhập sự nghiệp xây đắp và bảo đảm Nhà nước Liên Xô, bên cạnh đó cũng trở thành phê phán về một vài sai lầm đáng tiếc và tệ sùng bái cá thể. 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam

Các kể từ khóa theo gót tin:

Xem thêm: ai là người hiểu bạn nhất

[Trở về]

Các tin cẩn mới nhất hơn:

 • BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2023) ( 13:52 | 20/06 )
 • Fridrich Engels (1820 – 1895) (ĐCS) ( 14:15 | 18/08 )
 • Karl Marx (1818 – 1883) (ĐCS) ( 14:14 | 18/08 )
 • Hồ Chí Minh (1890 – 1969) (ĐCS) ( 14:08 | 18/08 )

Các tin cẩn cũ hơn:

Xem thêm: 12 cung hoàng đạo là ai trong chien binh am nhac

 • Fidel Castro ( 14:04 | 18/08 )
 • Mao Trạch Đông (1893 - 1976) ( 13:55 | 18/08 )
 • Tenlơnman ( 13:52 | 18/08 )
 • Erich Honecker ( 13:51 | 18/08 )
 • Nelson Mandela (1918 - 2013) ( 10:27 | 18/08 )
 • Hugo Chavez (1954 – 2013) ( 10:35 | 18/08 )
 • Georghi Valentinovitr Plekhanov (1856-1918) ( 10:42 | 18/08 )
 • Cayxỏn Phômvihản (1920-1992) ( 10:38 | 18/08 )
 • Hiêng Xomrin ( 10:36 | 18/08 )
 • Robert Owen (1771 - 1858) ( 10:43 | 18/08 )