một trong những hoạt động của nguyễn ái quốc ở pháp trong những năm 1919 1923 là

YOMEDIA

Bạn đang xem: một trong những hoạt động của nguyễn ái quốc ở pháp trong những năm 1919 1923 là

 • Câu hỏi:

  Một trong mỗi hoạt động và sinh hoạt của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp trong mỗi năm 1919-1923 là

  • A. soạn thảo Sách lược của Đảng Cộng sản Đông Dương
  • B. triệu tập luyện Hội nghị thống nhất những tổ chức triển khai nằm trong sản.
  • C. soạn thảo Chính cương của Đảng Cộng sản Đông Dương
  • D. Yêu sách của quần chúng An Nam cho tới Hội nghị Vécxai.

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: A

Mã câu hỏi: 164089

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: ông tổ nghề thêu là ai

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Tại thủ đô hà nội năm 1976, Quốc hội khóa VI nước nước Việt Nam thống nhất họp kì trước tiên tiếp tục đưa ra quyết định
 • Đường lối thay đổi của Đảng Cộng sản nước Việt Nam (từ mon 12-1986) đem nội dung này sau đây?&
 • Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân nước Việt Nam đã thử vỡ nợ trọn vẹn plan này tại đây của thực dân Pháp?
 • Trong rộng lớn 1 năm Tính từ lúc ngày Cách mạng mon Tám năm 1945 thành công xuất sắc. Nhân dân nước Việt Nam đã 
 • Trong trào lưu hóa giải dân tộc bản địa 1939-1945, Nhân dân nước Việt Nam đã
 • Trong trong thời gian 1945-1950, quần chúng bấm Độ đấu giành giật chống thực dân này sau đây?
 • Luận cương chủ yếu trị (tháng 10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định
 • Trong trong thời gian 60 của thế kỉ XX, cuộc cách mệnh khoa học-kĩ thuật văn minh được khởi điểm kể từ vương quốc này sau đây?
 • Trong trào lưu dân ngôi nhà 1936-1939, Nhân dân nước Việt Nam đã
 • Hội nước Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) đem hoạt động và sinh hoạt này sau đây?
 • Chiến thắng Việt Bắc thu-đông năm 1947 của quân dân nước Việt Nam đã
 • Sự khiếu nại lịch sử dân tộc trái đất này tại đây đem tác động cho tới cách mệnh nước Việt Nam giai đoạn 1919-1930?
 • Tháng 8-1929, An Nam Cộng sản đảng Thành lập và hoạt động kể từ sự phân hóa của tổ chức triển khai cách mệnh này sau đây?
 • Một trong mỗi thủ đoạn của Mĩ Khi tổ chức cuộc chiến tranh xâm lăng nước Việt Nam vô giai đoạn 1954-1975 là
 • Trong khởi nghĩa từng phần (từ mon 3 cho tới thời điểm giữa tháng 8-1945), Nhân dân nước Việt Nam đấu giành giật chống quân thù này sau đây?
 • Đề đẩy mạnh thi công hậu phương kháng chiến, trong mỗi năm 1951-1953, Nhân dân nước Việt Nam kế tiếp tiến hành trách nhiệm
 • Năm 1949, vương quốc này tại đây sản xuất thành công xuất sắc bom vẹn toàn tử
 • Nước Cộng hòa Cuba Thành lập và hoạt động (Dây 1-1-1959) là thành quả đấu giành giật của quần chúng Cuba chống
 • Một trong mỗi hoạt động và sinh hoạt của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp trong mỗi năm 1919-1923 là
 • Từ năm 1952 cho tới năm 1960, tài chính Nhật Bản đem biểu thị này sau đây?
 • Nội dung này sau đó là một trong mỗi nguyên tố xúc tiến tài chính Mĩ cải cách và phát triển mạnh mẽ và tự tin vô
 • Hiệp hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á (ASEAN) được xây dựng năm 1967 vô bối cảnh
 • Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 của quân dân nước Việt Nam tiếp tục buộc tổ chức chính quyền
 • Nội dung này tại đây ko phản ánh đích tình hình nước Việt Nam vô thời ki 1954-1975?
 • Chiến thắng Phước Long (tháng 1-1975) của quân dân nước Việt Nam mang lại thấy
 • Theo đưa ra quyết định của Hội nghị lanta (tháng 2-1945), Liên Xô ko được phân loại phạm vi anh tận hưởng ở địa phận này sau đây?
 • Ngày 6-3-1946, Hiệp quyết định Sơ cỗ được kí kết thân thiện thay mặt đại diện nhà nước nước Việt Nam Dân ngôi nhà Cộn
 • Việt Nam chính thức tiến hành công việc thay đổi (tháng 12-1986) vô tình hình quốc tế đang được có
 • Trong giai đoạn 1919-1930, Nguyễn Ái Quốc đã 
 • Đề triệu tập vô trách nhiệm hóa giải dân tộc bản địa, Hội nghị phiên loại 8 Ban Chấp hành Trung ương
 • Năm 1960, lịch sử dân tộc châu Phi ghi nhận sự khiếu nại cần thiết này sau đây?
 • Nội dung này tại đây ko phản ánh đích toàn cảnh lịch sử dân tộc của trào lưu cách mệnh 1930-1931
 • Năm 1972, Liên Xô và Mĩ kí kết Hiệp ước về sự việc giới hạn khối hệ thống chống phòng thương hiệu lửa (ABM
 • Phong trào cách mệnh 1930-1931, trào lưu dân ngôi nhà 1936-1939 và trào lưu hóa giải dân tộc bản địa 1939-1945
 • Trong thời hạn ở Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) từ thời điểm năm 1924 cho tới năm 1927, Nguyễn Ái Quốc đem hoạt độ
 • Trật tự động nhì rất rất Ianta đem điểm khác lạ này tại đây đối với trật tự động trái đất theo đuổi khối hệ thống
 • Cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhì của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919-1929) đem tác động
 • Thực tiễn đưa những trào lưu yêu thương nước nước Việt Nam từ thời điểm năm 1858 cho tới năm 1918 tiếp tục khẳng định
 • Sự đời của Hội Văn hóa Cứu quốc nước Việt Nam năm 1944 là 1 minh triệu chứng cho
 • Đại hội đại biểu phiên loại II của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2-1951) lưu lại bước

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: áp lực tạo nên kim cương là câu nói của ai