lời bài hát phương ly anh là ai

Anh là ai nỗi ghi nhớ khôn ngoan nguôi là anh

Bạn đang xem: lời bài hát phương ly anh là ai

Who are you, a missing piece of my soul?

Mưa phùn rơi kể từ điểm vượt lên khứ như đem về đâu

The drizzling rain seems to tát bring about our past

Tôi đang được ở trên đây trận mưa thực hiện rơi đầm đìa vai vì như thế ai, vì như thế sao?

Here I am under the rain, why? For whom?

Anh là ai ngày mai nếu như bước đi tôi đơn độc về

Who are you? If I am gonna walk alone from now on

Anh là ai tuy nhiên tôi cứ luôn luôn trực tiếp đợi

Who are you that I am still waiting for?

My feelings for you, I don't know since when I have had

Từ lâu tôi mong muốn nói tới anh

For ví long I really want to tát talk about you

Khiến nước đôi mắt cứ rơi rơi nhẹ

Bringing tears to tát my eyes?

Đã thịt bị tiêu diệt không còn bao hy vọng

Shattering any of my hopes?

Chắc có lẽ rằng vẫn như xưa, Chắn chắn có lẽ rằng từng tôi yêu thương anh

Maybe nothing has changed, maybe it's just bầm who is head over heels in love

Khiến phút chốc ngược tim lắc động

Making my heart race in no time

Mang mến yêu theo đuổi sau nhường nhịn như

Taking the love that I am

Lang thang trôi lên đường đâu mò mẫm kiếm

Vì ghi nhớ anh, thương anh, mò mẫm anh điểm nỗi đau

Because of missing you, loving you, I look for you in the pains

Vì ghi nhớ anh, thương anh, mò mẫm anh vô giấc mơ

Because of missing you, loving you, I look for you even in my dreams

Anh là ai ngày mai nếu như bước đi tôi đơn độc về

Who are you? If I am gonna walk alone from now on

Anh là ai tuy nhiên tôi cứ luôn luôn trực tiếp đợi

Who are you that I am still waiting for?

My feelings for you, I don't know since when I have had

Từ lâu tôi mong muốn nói tới anh

For ví long I really want to tát talk about you

Khiến nước đôi mắt cứ rơi rơi nhẹ— Phương Ly

Khiến nước đôi mắt cứ rơi rơi nhẹ

Xem thêm: tin lớn là ai

Bringing tears to tát my eyes?

Đã thịt bị tiêu diệt không còn bao hy vọng

Shattering any of my hopes?

Chắc có lẽ rằng vẫn như xưa, Chắn chắn có lẽ rằng từng tôi yêu thương anh

Maybe nothing has changed, maybe it's just bầm who is head over heels in love

Khiến phút chốc ngược tim lắc động

Making my heart race in no time

Mang mến yêu theo đuổi sau nhường nhịn như

Taking the love that I am

Lang thang trôi lên đường đâu mò mẫm kiếm

Vì ghi nhớ anh, thương anh, mò mẫm anh điểm nỗi đau

Because of missing you, loving you, I look for you in the pains

Vì ghi nhớ anh, thương anh, mò mẫm anh vô giấc mơ

Because of missing you, loving you, I look for you even in my dreams

Khiến nước đôi mắt khẽ rơi rơi nhẹ nhàng (là ai khiến cho nước đôi mắt em nên rơi)

Bringing tears to tát my eyes (Who did?)

Đã thịt bị tiêu diệt không còn bao kỳ vọng (anh là ai)

Shattering any of my hopes (Who are you?)

Chắc có lẽ rằng vẫn như xưa Chắn chắn có lẽ rằng từng tôi yêu thương anh (mỗi tôi vẫn yêu)

Maybe nothing has changed, maybe it's just bầm who is head over heels in love

Khiến phút chốc ngược tim lắc động (con tim em yêu thương anh tổn thất rồi)

Making my heart race in no time (My heart is for you)

Mang mến yêu theo đuổi sau nhường nhịn như

Taking the love that I am

Lang thang trôi lên đường đâu mò mẫm kiếm

Vì ghi nhớ anh, thương anh, mò mẫm anh điểm nỗi đau

Because of missing you, loving you, I look for you in the pains

Vì ghi nhớ anh, thương anh, mò mẫm anh vô giấc mơ

Because of missing you, loving you, I look for you even in my dreams

Khiến nước đôi mắt cứ rơi rơi nhẹ

Bringing tears to tát my eyes?

Đã thịt bị tiêu diệt không còn bao hy vọng

Shattering any of my hopes?

Chắc có lẽ rằng vẫn như xưa, Chắn chắn có lẽ rằng từng tôi yêu thương anh

Maybe nothing has changed, maybe it's just bầm who is head over heels in love

Xem thêm: ai là người giỏi nhất trong blackpink