lan lăng vương là ai

Tượng Lan Lăng vương vãi ở Đền Itsukushima

Cao Trường Cung (chữ Hán: 高長恭, 541? – 573) là tướng tá lãnh, hoàng thân thiện căn nhà Bắc Tề, mỹ phái nam phổ biến nhập lịch sử hào hùng Trung Quốc. Dân gian giảo thông thường gọi ông với vương vãi hiệu là Lan Lăng vương (兰陵王).

Bạn đang xem: lan lăng vương là ai

Xuất thân[sửa | sửa mã nguồn]

Ông mang tên húy là Cao Túc (高肃), tự động Trường Cung, tự động không giống Hiếu Quán, tuy nhiên quen thuộc người sử dụng thương hiệu tự động. Trường Cung là member của hoàng thất căn nhà Bắc Tề, sở hữu vẹn toàn quán ở thị trấn Điều, quận Bột Hải [a]. Ông là con cháu nội và là đàn ông của 2 đời quyền thần căn nhà Đông Ngụy là Cao Hoan và Cao Trừng, là con cháu gọi Bắc Tề Văn Tuyên đế Cao Dương vì như thế chú.[1][2][3]

Trường Cung là đàn ông loại 3 [4] hoặc loại 4 của Cao Trừng; trong số đồng đội, chỉ mất u của ông ko rõ rệt là ai.[2][3]

Nhà nghiên cứu và phân tích Mã Trung Lý (马忠理, 1935 – ?) vin nhập 2 địa thế căn cứ nhằm chỉ ra rằng vẹn toàn nhân sử liệu xích míc về trật tự của Trường Cung nhập gia đình:

 • trường hợp ý đồng đội Cao Vĩ, Cao Xước: Vĩ bởi Hồ vợ vua sinh đi ra chậm rì rì rộng lớn Xước bởi Lý phu nhân sinh đi ra 2 canh giờ, tuy nhiên nhờ thân thiện phận của u nhưng mà Vĩ trở nên trưởng tử, còn Xước nên chịu đựng biếm thực hiện loại tử.[5]
 • mẹ của Trường Cung nhiều kĩ năng sở hữu thân thiện phận yếu hèn kém cỏi (nên ko ghi lại danh tính), trong lúc người anh trai (hoặc em trai) ngay tắp lự kề Cao Hiếu Uyển sở hữu u là Văn Tương Kính vợ vua Nguyên thị, em gái của Đông Ngụy Hiếu Tĩnh đế, chánh thất của Cao Trừng. Nhờ thân thiện phận của u, Hiếu Uyển được phong vương vãi nhập năm Thiên chỉ bảo trước tiên (550) thời Văn Tuyên đế, đôi khi với anh cả Cao Hiếu Du, nhanh nhất có thể trong số đồng đội. Trường Cung và anh nhị Hiếu Hành được phong vương vãi muộn nhất.

Từ cơ Mã Trung Lý bạo dạn suy đoán: Trường Cung nên là đàn ông loại 3 của Cao Trừng, anh trai của Cao Hiếu Uyển và ông cũng khá được sinh đi ra nhập nằm trong năm Hưng Hòa loại 3 (541) thời Hiếu Tĩnh đế với Hiếu Uyển.[1]

Sự nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]

Năm Thiên chỉ bảo loại 8 (557), Trường Cung chính thức được trao quan lại chức, thực hiện Thông trực giã kỵ thị thầy thuốc. Năm loại 9 (558), Trường Cung được phong tước đoạt Lạc Thành thị trấn Khai quốc công, thực ấp 800 hộ. Năm loại 10 (559), Trường Cung được trừ thực hiện Nghi đồng tam tư. Cùng năm, Trường Cung được tiến bộ quan lại Thượng nghi ngờ đồng tam tư, lưu giữ bạn dạng quan lại thực hiện Hành Tứ Châu sự.[1]

Năm Càn Minh trước tiên (560) thời Phế đế, Trường Cung được trừ thực hiện Lĩnh miêu tả hữu đại tướng tá quân, tăng ấp 1000 hộ.[1] Tháng 3 ÂL năm ấy, Trường Cung được phong tước đoạt Lan Lăng vương vãi.[1][4][6]

Năm Hoàng Kiến trước tiên (561) thời Hiếu Chiêu đế, Trường Cung được tăng ấp cho dù là trước này là 1500 hộ, gửi thực hiện Trung lĩnh quân, gia quan lại Khai phủ nghi ngờ đồng tam tư.[1]

Vũ Thành đế đăng vương, Trường Cung được trừ thực hiện Sứ trì tiết, Đô đốc Tịnh Châu chư quân sự chiến lược, Tịnh Châu loại sử, còn gia quan lại như cũ.[1][2][3]

Năm Hà Thanh trước tiên (562), Trường Cung được riêng rẽ phong Cự Lộc quận Khai quốc công, thực ấp 1000 hộ, tiến bộ thực hiện Lĩnh quân tướng tá quân. [b] [1]

Năm loại 3 (563), liên quân Bắc Chu – Đột Quyết tiến công Tấn Dương, Trường Cung dốc mức độ nhập cuộc đánh nhau.[2][3] Quân Tề bên dưới sự lãnh đạo của Tịnh Châu loại sử, Bình Nguyên vương vãi Đoàn Thiều giành được thắng lợi.[7][8][9]

Tháng 11 ÂL năm loại 3 (564), quân Bắc Chu tiến bộ tấn công Lạc Dương. Tháng 12 ÂL, Trường Cung nằm trong Đại tướng tá quân Hộc Luật Quang chuồn trước cứu vãn viện, đóng góp trại ở Mang Sơn, lo lắng quân Chu hưng vượng, ko dám tiến bộ quân. Đoàn Thiều kể từ Tấn Dương cho tới hội quân, nằm trong chư tướng tá lên núi để ý tình thế. Quân Tề cho tới Thái Hòa ly thì gặp gỡ quân Chu, bèn kết trận nhằm đợi; Đoàn Thiều tóm miêu tả quân, Trường Cung tóm trung quân, Hộc Luật Quang tóm hữu quân.[7][8][9] Trường Cung rước 500 kỵ binh xông nhập quân Chu, cho tới bên dưới trở thành Kim Dung. Người Tề bên trên trở thành không sở hữu và nhận đi ra, Trường Cung nên tháo dỡ nón trụ đã cho thấy mặt mày, chúng ta mới nhất phái binh phun nỏ yểm trợ ông.[2][3][9] Kết trái ngược quân Tề đại thắng, đấu sĩ thực hiện bài bác ca dao giã tụng Trường Cung, về sau gọi là Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc.[2][3] Tháng 12 ÂL nằm trong năm, Trường Cung được sản xuất Thượng thư mệnh lệnh.[9][10][11]

Năm Thiên Thống thứ hai (566) thời Hậu Chủ, Trường Cung được sản xuất Ti Châu mục. Năm loại 3 (567), Trường Cung được đi ra thực hiện Sứ trì tiết, Đô đốc Thanh Châu chư quân sự chiến lược, Thanh Châu loại sử. Năm loại 5 (569), Trường Cung được gửi thực hiện Doanh Châu loại sử,[1] bên trên trên đây ông rất nhiều lần nhận hối hận lộ, chịu đựng miễn quan lại.[2][3] Tháng 12 ÂL nằm trong năm, Trường Cung được lưu giữ quan lại Khai phủ nghi ngờ đồng tam tư, quay về thực hiện Thượng thư mệnh lệnh. Tháng 7 ÂL năm Vũ Bình trước tiên (570), Trường Cung được thay đổi thực hiện Lục thượng thư sự. Tháng 2 ÂL năm thứ hai (571), Trường Cung được sản xuất Thái úy.[11][12][13]

Trong mon ấy, Tề quốc công Vũ Văn Hiến của Bắc Chu vượt lên trên Hoàng Hà xâm phạm, Hộc Luật Quang lùi về lưu giữ Hoa Cốc. Triều đình khiến cho Trường Cung nằm trong Đoàn Thiều hội quân với Quang ngăn ngừa quân Chu. Quân Tề tiến bộ cướp Bách Cốc, tiếp sau đó song mặt mày rớt vào thế giằng teo. Tháng 6 ÂL, quân Chu sở hữu được trở thành ngoài Định Dương, vây hãm trở thành nhập. Đoàn Thiều bệnh trở nặng, trao quyền lãnh đạo [2][3] và bày tiếp mang lại Trường Cung. Theo tiếp của Thiều, Trường Cung phục kích và bắt hoàn hảo quân Chu nhập trở thành huỷ vây chạy đi ra. Quân Tề quá thắng cướp lấy Phần Châu và trở thành Diêu Tương.[7][8][13]

Tháng 8 ÂL năm loại 3 (572), Trường Cung được sản xuất Đại tư mã. Tháng 4 ÂL năm loại 4 (573), Trường Cung được sản xuất Thái bảo, Đại tướng tá quân, Định Châu loại sử.[11][12] Trong thời hạn này, xét lao động trước sau, Trường Cung được riêng rẽ phong quận công của những điểm Cự Lộc, Trường Lạc, Lạc Bình, Cao Dương.[2][3]

Cái chết[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm: valentine la ngày gì ai tặng quà

Sau thắng lợi Mang Sơn, Hậu Chủ chất vấn Trường Cung rằng: "Vào trận quá thâm thúy, chẳng may gặp gỡ chuyện, hối hận hận sao kịp?" Trường Cung đáp: "Việc căn nhà mối quan hệ quan trọng, chẳng nghĩ về nhưng mà thực hiện rồi." Hậu Chủ nghe Trường Cung nói đến việc nhà, đâm đi ra nghi ngờ kỵ. Đến trận Định Dương, cỗ nằm trong của Trường Cung là Úy Tương Nguyện hỏi: "Vương nhận sự ủy thác của triều đình, sao lại trở thành tham lam lam tàn nhẫn như vậy?" (chỉ việc nhận hối hận lộ ở Doanh Châu) Trường Cung ko đáp. Tương Nguyện nói: "Há chẳng nên vì như thế đại thắng Mang Sơn, sợ hãi oai nghiêm võ khiến cho nghi ngờ kỵ, nên tự động dê diếu bản thân ru?" Trường Cung đáp: "Phải." Tương Nguyện nói: "Triều đình nếu như nghi ngờ kỵ vương vãi, vin nhập tội này nhằm trừng trị, cầu phúc ngược lại còn nhanh gọn gặp gỡ vạ." Trường Cung rơi nước đôi mắt, quỳ xuống chất vấn tiếp an thân thiện. Tương Nguyện nói: "Vương trước vẫn sở hữu công, ni lại báo tiệp, tiếng vang quá to, nên xưng bệnh dịch trong nhà, rời gia nhập chính vì sự nữa." Trường Cung lấy thực hiện nên, tuy nhiên ko thể lùi được. Đến khi Giang, Hoài sở hữu chiến sự, Trường Cung sợ hãi lại được sản xuất tướng tá, than thở rằng: "Năm ngoái mặt mày tao bị sưng, ni sao ko tái ngắt phát?" Từ ấy Trường Cung sở hữu bệnh dịch thì ko chịu đựng trị liệu.[2][3][14]

Tháng 5 ÂL năm Vũ Bình loại 4 (573), Hậu Chủ sai Từ Chi Phạm trả rượu độc cho tới mang lại Trường Cung; ông trình bày với vương vãi phi Trịnh thị rằng: "Ta trung thành với chủ phụng sự bề bên trên, sở hữu tội gì mà với trời nhưng mà nhận rượu độc thế này?" Trịnh thị hỏi: "Sao ko van nài gặp gỡ thiên tử?" Trường Cung nói: "Thiên tử còn rất có thể gặp gỡ hoặc sao?" Rồi húp rượu độc nhưng mà thất lạc.[2][3][11][12][14]

Triều đình truy tặng Trường Cung thực hiện Giả hoàng việt, Sứ trì tiết, Tịnh, Thanh, Doanh, Tứ, Định 5 châu chư quân sự chiến lược, Lục thượng thư sự, Thái sư, Thái úy công, Tịnh Châu loại sử, thụy là Trung Vũ. [c] Tháng 5 ÂL năm loại 5 (574), Trường Cung được chôn chứa chấp ở phía tây-bắc, cơ hội Nghiệp Thành 15 dặm.[1]

Tính cách[sửa | sửa mã nguồn]

Trường Cung có vẻ như ngoài thánh thiện lành lặn, tuy nhiên tâm tư uy lực, còn tồn tại tiếng nói hoặc và dung mạo rất đẹp.[2][3] Tương truyền dung mạo của Trường Cung white rất đẹp như phụ phái nữ, tự động hiềm ko đầy đủ nhằm đi ra oai nghiêm với địch, nên xung khắc mộc thực hiện mặt mày nạ, mọi khi đi ra trận thì treo lên.[15][16][17][18]

Các vương vãi căn nhà Bắc Tề tuyển chọn lựa chọn quan lại viên quốc gia và phụ tá mạc phủ, phần nhiều lấy con em của mình căn nhà buôn giàu sang, những thiếu thốn niên thao tác thả ưng dắt chó, chỉ mất bọn Tương Thành vương vãi Cao Dục (con trai loại 8 của Cao Hoan), Quảng Ninh vương vãi Cao Hiếu Hành và Trường Cung mời mọc gọi nhiều kẻ sĩ tài giỏi năng văn học tập và kỹ năng và kiến thức rộng lớn người, nên được đương thời tuyên dương ngợi.[19][20]

Trường Cung thực hiện tướng tá, chăm chỉ với tất cả những việc lặt vặt. Mỗi khi Trường Cung sở hữu khoản ngon, mặc dù đơn thuần vài ba trái ngược dưa, ắt cũng phân chia mang lại tướng tá sĩ. Khi xưa ở Doanh Châu, Hành tham lam quân Dương Sĩ Thâm trình diện tang hội chứng, khiến cho Trường Cung chịu đựng miễn quan lại. Đến trận Định Dương, Sĩ Thâm ở nhập quân, sợ hãi gặp gỡ vạ. Trường Cung nghe được thì nói: "Ta vốn liếng không tồn tại ý này." Rồi lần lỗi nhỏ, trừng trị đòn Sĩ Thâm đôi mươi trượng, nhằm ông tao yên ổn lòng.[2][3]

Từng sở hữu phiên Trường Cung nhập triều, khi trở đi ra thì kẻ hầu tan thất lạc cả, chỉ từ 1 người. Trường Cung 1 mình trở lại, ko khiển trách móc ai. Vũ Thành đế thưởng công trận Mang Sơn, mệnh mang lại căn nhà buôn mua sắm mang lại Trường Cung đôi mươi người thiếp, ông chỉ nhận một.[2][3]

Trường Cung giải ngân cho vay cho tới ngàn vàng, trước lúc thất lạc rước giấy má nợ đi ra thắp tinh khiết.[2][3]

Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc[sửa | sửa mã nguồn]

Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc (兰陵王入阵曲) còn mang tên Đại Diện (大面, tạm thời dịch: mặt mày nạ) là bài bác ca múa được người Bắc Tề sáng sủa tác nhằm ca tụng Trường Cung sau đại thắng Mang Sơn. Điệu múa tế bào phỏng thế lãnh đạo tác chiến và người sử dụng võ khí đâm bị tiêu diệt kẻ địch của Trường Cung.[15][16][17][18]

Đời Tùy, vũ khúc được tiến hành cung đình,, tức là người sử dụng phái nữ vũ công chứ không phái nam. Đến trung kỳ đời Đường, vũ khúc từ từ trở thành sung sướng rộng lớn, loại bỏ sắc thái uy lực, tức là "nhuyễn vũ". Do bị Đường Huyền Tông loại ngoài lễ nhạc và tiến hành giáo phường nhập cung, vũ khúc chính thức gia nhập nhập dân gian giảo. Đời Nam Tống, vũ khúc kết phù hợp với làn điệu Nhạc phủ, gọi là Lan Lăng vương vãi mạn (兰陵王慢). Như vậy vũ khúc vẫn trọn vẹn thất lạc chuồn sắc thái ban sơ, có thể nói rằng là vẫn thất truyền ở Trung Quốc.[21]

May mắn thay cho, Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc truyền sang trọng Nhật Bản nhập đời Đường. Vũ khúc được phái nữ Thiên hoàng Kōken thời kỳ Nara rất rất yêu thương mến, trở thành phổ cập nhập dân gian giảo. Nhờ cơ, vũ khúc trở nên một trong những phần nhập nhã nhạc Nhật Bản, thông thường gọi là Lăng vương, cho tới này vẫn còn đó không thay đổi độ quý hiếm. Năm 1986, thị trấn Từ, TP. Hồ Chí Minh Hàm Đan trải qua Chuyên Viên Nhật Bản lần cơ hội bình phục vũ khúc này. Ngày 5 cho tới 7/9/1992, TP. Hồ Chí Minh Hàm Đan mời mọc đoàn nhã nhạc Nhật Bản sang trọng màn biểu diễn Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc trước mộ Cao Trường Cung (mộ dông, điểm tìm kiếm ra bia).[21]

Bia và văn bia[sửa | sửa mã nguồn]

Bia mộ của Trường Cung được Tri Từ Châu [d] Bùi Mẫn Trung khoét đi ra nhập năm Quang Tự loại đôi mươi (1894). Bia được điêu không giống bằng đá điêu khắc xanh rì, cao 4,1 m.[1]

Mặt trước của bia ở đầu sở hữu 16 chữ triện rộng lớn, chia thành 4 hàng: "Tề cố Giả Hoàng việt Thái sư Thái úy công Lan Lăng Trung Vũ vương vãi bi"; bên dưới sở hữu 18 mặt hàng x 36 chữ lệ. Mặt sau bia ở đầu sở hữu bài bác thơ ngũ ngôn bởi em trai loại 5 của Trường Cung là An Đức vương vãi Cao Duyên Tông thực hiện ra; ở bên dưới sở hữu 26 mặt hàng x 52 chữ, tuy nhiên bị phong hóa thất lạc 16 chữ.[1]

Năm 1988, bia được thừa nhận là văn vật bảo lãnh trọng tâm cung cấp vương quốc.[1]

Xem thêm: người lùn nhất thế giới là ai

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e f g h i j k l m Mã Trung Lý, Bắc Tề Lan Lăng vương vãi Cao Túc mộ cập bi văn thuật lược (北齐兰陵王高肃墓及碑文述略, tạm thời dịch: Tóm tắt trình diễn về mộ và văn bia của Lan Lăng vương vãi Cao Túc căn nhà Bắc Tề, coi bạn dạng scan bên trên đây), tập dượt san Trung Nguyên Văn Vật, kỳ 2/1988
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o Bắc Tề thư quyển 11, liệt truyện 3, Văn Tương 6 vương vãi truyện
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o Bắc sử quyển 52, liệt truyện 40, Tề tông thất chư vương vãi truyện hạ: Văn Tương chư tử
 4. ^ a b Bắc Tề thư quyển 5, đế kỷ 5, Phế đế kỷBắc sử quyển 7, bạn dạng kỷ 7, Tề bạn dạng kỷ trung đều chép: "Nhâm thân thiện, phong Văn Tương đệ nhị tử Hiếu Hành vi Quảng Ninh vương vãi, đệ tam tử Trường Cung vi Lan Lăng vương vãi."
 5. ^ Bắc Tề thư quyển 12, liệt truyện 4, Vũ Thành 12 vương vãi truyện: Nam Dương vương vãi XướcBắc sử quyển 52, liệt truyện 40, Tề tông thất chư vương vãi truyện hạ: Vũ Thành chư tử, Nam Dương vương vãi Xước đều chép: "Nam Dương vương vãi Xước, tự động Nhân Thông, Vũ Thành ngôi trường tử dã. Dĩ ngũ nguyệt ngũ nhật thìn thì sinh, chí ngọ thì, Hậu Chủ nãi sinh. Vũ Thành dĩ Xước khuôn Lý phu nhân phi chánh đích, cố biếm vi đệ nhị."
 6. ^ Tư trị thông giám quyển 168, Trần kỷ 2
 7. ^ a b c Bắc Tề thư quyển 16, liệt truyện 8, Đoàn Vinh truyện: Vinh tử Thiều
 8. ^ a b c Bắc sử quyển 54, liệt truyện 42, Đoàn Vinh truyện: Vinh tử Thiều
 9. ^ a b c d Tư trị thông giám quyển 169, Trần kỷ 3
 10. ^ Bắc Tề thư quyển 7, đế kỷ 7, Vũ Thành đế kỷ
 11. ^ a b c d Bắc sử quyển 8, bạn dạng kỷ 8, Tề bạn dạng kỷ hạ
 12. ^ a b c Bắc Tề thư quyển 8, đế kỷ 7, Hậu Chủ kỷ
 13. ^ a b Tư trị thông giám quyển 170, Trần kỷ 4
 14. ^ a b Tư trị thông giám quyển 171, Trần kỷ 5
 15. ^ a b Tùy Đường gia thoại quyển hạ: "Cao Tề Lan Lăng vương vãi Trường Cung bạch loại mĩ phụ nhân, nãi trứ fake diện dĩ đối địch, dữ Chu sư chiến vu Kim Dung hạ, dũng quán tam quân, Tề nhân tráng chi, nãi vi vũ dĩ hiệu kì lãnh đạo kích loại chi dung, ghi chép "Đại Diện vũ" dã."
 16. ^ a b Giáo phường ký: "Đại Diện xuất Bắc Tề Lan Lăng vương vãi Trường Cung, tính đảm dũng nhi mạo phụ nhân. Tự hiềm bất túc dĩ uy địch, nãi xung khắc mộc vi fake diện, lâm trận trứ chi, nhân vi demo hí, diệc nhập ca khúc."
 17. ^ a b Thái Bình ngự lãm quyển 569, Nhạc cỗ 7: "‘Nhạc phủ tạp lục’ viết: Đại Diện xuất vu Bắc Tề. Tề Lan Lăng vương vãi Trường Cung, tài vũ nhi mạo mĩ, thông thường trứ fake diện dĩ đối địch. Thường kích Chu sư Kim Dung hạ, dũng quán tam quân. Tề nhân tráng chi, vi demo thanh, dĩ hiệu kỳ chỉ tổng kích loại chi dung. Tục vi chi Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc."
 18. ^ a b Cựu Đường thư quyển 29, Chí 9, Âm nhạc 2: "Ca vũ hí, hữu Đại Diện, Bát Đầu, Đạp Diêu Nương, Quật Lỗi Lũy Tử đẳng hí. Huyền Tông dĩ kỳ phi chánh thanh, trí giáo phường vu cấm trung dĩ xử chi... Đại Diện xuất vu Bắc Tề. Bắc Tề Lan Lăng vương vãi Trường Cung, tài vũ nhi diện mĩ, thông thường trứ fake diện dĩ đối địch. Thường kích Chu sư Kim Dung trở thành hạ, dũng quán tam quân, Tề nhân tráng chi, vi demo vũ dĩ hiệu kỳ lãnh đạo kích loại chi dung, vị chi Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc."
 19. ^ Bắc Tề thư quyển 10, liệt truyện 2, Cao Tổ 11 vương vãi truyện
 20. ^ Bắc sử quyển 51, liệt truyện 39, Tề tông thất chư vương vãi truyện thượng
 21. ^ a b Mã Trung Lý, Cao Túc cập kỳ Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc (高肃及其兰陵王入阵曲, tạm thời dịch: Từ Cao Túc cho tới Lan Lăng vương vãi nhập trận khúc, coi bạn dạng scan bên trên đây), tập dượt san Văn Vật Xuân Thu, kỳ 3/1992

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Nay là thị trấn Cảnh, địa cung cấp thị Hành Thủy, Hà Bắc.
 2. ^ Đoàn Thiều được trao chức Tịnh Châu loại sử nhập năm Hà Thanh trước tiên (562). Có lẽ triều đình Bắc Tề hiểu rằng Bắc Chu đang được lần cơ hội liên minh với Đột Quyết, nên vẫn ra quyết định điều 1 viên tướng tá tay nghề cao bảo đảm trọng trấn Tấn Dương.
 3. ^ Bắc Tề thư, tlđd và Bắc sử, tlđd đều chép thụy hiệu của Cao Trường Cung chỉ có một chữ "Vũ".
 4. ^ Từ (磁) Châu ni là thị trấn Từ, Hà Bắc, ko nên địa cung cấp thị Từ (徐) Châu, Giang Tô.