ai la thu tuong 2016

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

Chính phủ tiến bộ ở VN xuất hiện nay vào lúc tháng bốn năm 1945 với việc xây dựng của phòng ban Nội những ngôi nhà Nguyễn bao gồm những Sở trưởng. Tuy nhiên, một nhà nước đích thị nghĩa với quyền thực thực hiện pháp lại chỉ xuất hiện nay vô mon 9 năm 1945 bên dưới chính sách VN Dân công ty Cộng hòa.

Bạn đang xem: ai la thu tuong 2016

Từ bại liệt cho tới ni, tên thường gọi giống như cường độ quyền lực tối cao của chuyên dụng cho hàng đầu nhà nước bên trên VN với những sự thay cho thay đổi qua chuyện những thời kỳ. Theo Hiến pháp hiện nay hành (2013), người hàng đầu nhà nước nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa VN là Thủ tướng mạo Chính phủ, thông thường được gọi là Thủ tướng.

Thủ tướng mạo nhà nước VN lúc này là Phạm Minh Chính.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Dưới thời ngôi nhà Nguyễn, vua Minh Mạng cho tới xây dựng phòng ban Nội những (1829) theo đòi quy mô Trung Quốc, tuy nhiên Nội những ngôi nhà Nguyễn lại đứng bên dưới Lục cỗ. Năm 1934, vua chỉ bảo Đại giải thể Nội những, chứ không Ngự chi phí văn chống, hàng đầu là một trong những quan lại viên nhất phẩm gọi là Đổng lý, với sắc thái của một nhà nước.[1] Tháng 3 năm 1945, quân group Nhật Bản tổ chức thay máu chính quyền, thay cho thế người Pháp sở hữu cơ quan ban ngành nằm trong địa Đông Dương. Dưới áp lực nặng nề của những người Nhật, 17 tháng bốn, vua chỉ bảo Đại phát hành Đạo dụ số 5, xây dựng một Nội những mới nhất đem kiểu dáng của một nhà nước tiến bộ vì thế Trần Trọng Kim thực hiện Tổng trưởng.[2]

Ngày 16 mon 8, bên dưới sự công ty trì của Mặt trận Việt Minh, đại biểu những đảng phái, đoàn thể, dân tộc bản địa, tôn giáo với mưu đồ cầu giành song lập cho tới VN ở Đông Dương và hải nước ngoài đang được tổ chức triển khai Đại hội Quốc dân bên trên đình Tân Trào (Tuyên Quang). Đại hội thể hiện công ty trương Tổng khởi nghĩa và xây dựng Ủy ban Dân tộc Giải phóng VN, vì thế Xì Gòn thực hiện Chủ tịch.

Cách mạng Tháng Tám nổ rời khỏi và xóa khỏi cơ quan ban ngành nằm trong địa ở VN. Ngày 23 mon 8, chỉ bảo Đại tuyên phụ thân thoái vị, Nội những Trần Trọng Kim tan chảy. Ngày 28 mon 8, nhà nước cách mệnh trợ thì của nước VN vừa mới được xây dựng bên trên hạ tầng Ủy ban Dân tộc Giải phóng VN, hàng đầu là Xì Gòn, lưu giữ chuyên dụng cho Chủ tịch Chính phủ. Ngày 2 mon 9, nước VN Dân công ty Cộng hòa xây dựng, chính phủ nước nhà mới nhất tung ra quốc dân.[3]

Ngày 9 mon 11 năm 1946, Quốc hội khóa I nước VN Dân công ty Cộng hòa trải qua bạn dạng Hiến pháp trước tiên. Theo Hiến pháp 1946, nhà nước bao gồm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và Nội các; Nội những bao gồm Thủ tướng mạo, (Phó Thủ tướng), những Sở trưởng, Thứ trưởng, hàng đầu Nội những là Thủ tướng.[4]

Ngày 23 mon 9 năm 1945, quân group Pháp chính thức tái ngắt cướp nằm trong địa Đông Dương, Cao ủy d'Argenlieu ra quyết định trao quy định tự động trị cho tới nằm trong địa Nam Kỳ nhằm tách chống này ngoài VN Dân công ty Cộng hòa. Ngày 26 mon 3 năm 1946, Hội đồng Tư vấn Nam Kỳ ủy nhiệm Nguyễn Văn Thinh thực hiện Thủ tướng mạo nhằm xây dựng nhà nước tự động trị. Ngày 27 mon 5 năm 1948, nhà nước tự động trị ngừng hoạt động và sinh hoạt. Ngày 5 mon 6 năm 1948, Thông cáo công cộng Vịnh Hạ Long được thỏa thuận, cơ quan ban ngành Pháp đồng ý xây dựng một cơ quan ban ngành VN không giống nằm trong Liên hiệp Pháp thay cho thế VN Dân công ty Cộng hòa, gọi là Quốc gia VN. nhà nước trợ thì Quốc gia VN được xây dựng, hàng đầu là Thủ tướng.[5]

Sau Hiệp quyết định Genève (1954), nước VN trong thời điểm tạm thời chia thành nhì chống tập trung quân group, lấy vĩ tuyến 17 thực hiện giới tuyến quân sự chiến lược trong thời điểm tạm thời. Quân group của cơ quan ban ngành VN Dân công ty Cộng hòa tập trung rời khỏi miền bắc nước ta, quân group Liên hiệp Pháp (gồm Quốc gia Việt Nam) tập trung vô miền nam bộ. Cuộc tổng tuyển chọn cử thống nhất sẻ được tổ chức triển khai vô mon 7 năm 1956.

Ngày 23 mon 10 năm 1955, một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức ở miền nam bộ, chỉ bảo Đại bị lật sụp, cơ quan ban ngành Quốc gia VN bị xóa buột. Ngày 26 mon 10, cơ quan ban ngành VN Cộng hòa được xây dựng vì thế Ngô Đình Diệm thực hiện Tổng thống. Theo Hiến pháp 1956, VN Cộng hòa thực hiện chính sách Tổng thống chế, với Tổng thống hàng đầu mặt mày hành pháp, thẳng quản lý và vận hành nhà nước. Tháng 11 năm 1963, Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật sụp vô một cuộc thay máu chính quyền quân sự chiến lược, Hiến pháp 1956 bị diệt vứt và Nguyễn Ngọc Thơ được quân group đề cử thực hiện Thủ tướng trợ thì, VN Cộng hòa lâm vào trong 1 loạt những vụ thay máu chính quyền trong những năm 1963-1965. Ngày 12 mon 6 năm 1965, Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ tổ chức thay máu chính quyền, Ủy ban Hành pháp Trung ương được xây dựng nhập vai trò như 1 nhà nước, vì thế Nguyễn Cao Kỳ thực hiện Chủ tịch. Năm 1967, Hiến pháp mới nhất của cơ quan ban ngành VN Cộng hòa được trải qua, nhà nước dân sự được tái ngắt lập với những người hàng đầu là Thủ tướng.

Xem thêm: hà sam là ai

Tháng 6 năm 1969, Đại hội Đại biểu Quốc dân miền Nam VN đang được bầu rời khỏi nhà nước trợ thì Cộng hòa miền Nam VN vì thế Huỳnh Tấn Phát thực hiện Chủ tịch Chính phủ.[6]

Tại miền bắc nước ta, ngày 31 mon 12 năm 1959, Quốc hội VN Dân công ty Cộng hòa trải qua Hiến pháp mới nhất. Theo bại liệt, phòng ban hành pháp vô thượng được gọi là Hội đồng nhà nước, hàng đầu là Thủ tướng, thường hay gọi là Thủ tướng mạo Chính phủ.[7]

Tháng 5 năm 1975, Cộng hòa miền Nam VN giành thắng lợi vô cuộc Tổng tấn công nổi dậy ngày xuân, trọn vẹn xóa khỏi cơ quan ban ngành VN Cộng hòa. Tháng 6 năm 1976, nhì miền VN được thống nhất trở nên nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa VN, nối tiếp lưu giữ theo đòi Hiến pháp 1959.[8]

Ngày 18 mon 12 năm 1980, Quốc hội VN trải qua Hiến pháp mới nhất. Theo bại liệt, phòng ban nhà nước được gọi là Hội đồng Sở trưởng, chỉ huy vì thế Chủ tịch Hội đồng Sở trưởng.[9]

Ngày 15 tháng bốn năm 1992, Quốc hội VN trải qua Hiến pháp mới nhất, thay cho phòng ban hành chủ yếu tối đa kể từ Hội đồng Sở cứng cáp nhà nước, chỉ huy vì thế Thủ tướng, thường hay gọi là Thủ tướng mạo Chính phủ.[10]

Ngày 13 mon 8 năm trước đó, Quốc hội VN trải qua Hiến pháp mới nhất, phòng ban hành chủ yếu nước non tối đa vẫn chính là nhà nước, người chỉ huy chính phủ nước nhà là Thủ tướng mạo Chính phủ.[11]

Danh sách[sửa | sửa mã nguồn]

Dưới đấy là list Thủ tướng mạo ở VN từ thời điểm năm 1945 bên trên nhì miền nam bộ và bắc VN.

Xem thêm: tin lớn là ai

Từ khi xây dựng nhà nước trợ thì mon 8 năm 1945 (danh sách nhà nước trợ thì trước tiên được đăng bên trên những báo ngày 28 mon 8) cho tới 1954, Xì Gòn lưu giữ chuyên dụng cho Chủ tịch Chính phủ, vừa vặn thay mặt đại diện quốc gia, vừa vặn cầm quyền Hành pháp. Tuy Hiến pháp 1946 với quy quyết định chuyên dụng cho Thủ tướng mạo hàng đầu Nội những tương hỗ Chủ tịch nhà nước, tuy nhiên trước năm 1955 không tồn tại ai lưu giữ cương vị này nên Chủ tịch Xì Gòn được nhìn nhận như kiêm nhiệm cả việc làm của Thủ tướng mạo Nội các. Trong công hàm đề ngày 19 mon 7 năm 1955 gửi Quốc trưởng và Thủ tướng mạo nhà nước miền Nam VN về yếu tố hội thương chủ yếu trị với ghi chuyên dụng cho của Xì Gòn là Chủ tịch nước VN Dân công ty Cộng hòa kiêm Chủ tịch nhà nước.

Ten in nghiêng và xe hơi xám chỉ người lưu giữ chuyên dụng cho Quyền Thủ tướng mạo nhà nước.

Thứ tự Thủ tướng Nhiệm kỳ Thời gian trá bên trên nhiệm Chức vụ Chính phủ Đảng phái

Đế quốc VN (1945)
1 Trần Trọng Kim
(1883-1953)
17 tháng bốn năm 1945 - 23 mon 8 năm 1945 128 ngày Tổng lý/Tổng trưởng Nội các Nội những Trần Trọng Kim

Cộng hòa tự động trị Nam Kỳ (1945-1948)
1 Nguyễn Văn Thinh
(1888-1946)
không khung 26 mon 3 năm 1946 - 10 mon 11 năm 1946 0 năm, 229 ngày Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thinh Đảng Dân công ty Đông Dương
2 Lê Văn Hoạch
(1890-1978)
Tháng 11 năm 1946 - mon 9 năm 1947 10 tháng Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Hoạch
3 Nguyễn Văn Xuân
(1892-1989)
8 mon 10 năm 1947 – 27 mon 5 năm 1948 0 năm, 232 ngày Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Xuân

Việt Nam Dân công ty Cộng hòa (1945-1976)
1 Hồ Chí Minh
(1890-1969)
Tập tin:Hochiminh.jpg 2 mon 9 năm 1945 - trăng tròn mon 9 năm 1955 10 năm, 18 ngày Chủ tịch Chính phủ
(Thủ tướng mạo Nội các)
Cách mạng Lâm thời (1945)
Liên hiệp Lâm thời (1946)
Liên hiệp Kháng chiến (1946)
Liên hiệp Quốc dân (1946-1955)
Đảng Cộng sản Đông Dương (đến 1951)
Đảng Lao động VN (từ 1951)
- Huỳnh Thúc Kháng
(1876-1947)
31 mon 5 năm 1946 - 21 mon 9 năm 1946 113 ngày Quyền Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến (1946) không đảng phái
2 Phạm Văn Đồng
(1906-2000)
20 mon 9 năm 1955 - 2 mon 7 năm 1976 20 năm, 286 ngày Thủ tướng mạo Chính phủ Chính phủ không ngừng mở rộng (1955-1959)
Khóa II (1960-1964), Khóa III (1964-1971)
Khóa IV (1971-1975), Khóa V (1975-1976)
Đảng Lao động Việt Nam

Cộng hòa Miền Nam VN (1969-1976)
- Huỳnh Tấn Phát
(1913-1989)
8 mon 6 năm 1969 - 2 mon 7 năm 1976 7 năm, 24 ngày Chủ tịch Chính phủ Cách mạng Lâm thời
(1969-1976)
Đảng Nhân dân Cách mạng VN (chịu tác động của Đảng Lao động Việt Nam)

Quốc gia VN (1949-1955)
1 Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy
(Bảo Đại)
(1913-1997)
14 mon 7 năm 1949 - 21 mon một năm 1950 191 ngày Quốc trưởng kiêm Thủ tướng Chính phủ chỉ bảo Đại
2 Nguyễn Phan Long
(1889-1960)
21 mon một năm 1950 - 27 tháng bốn năm 1950 96 ngày Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Phan Long Đảng Lập hiến Đông Dương
3 Trần Văn Hữu
(1895-1985)
6 mon 5 năm 1950 - 3 mon 6 năm 1952 2 năm, 28 ngày Thủ tướng Chính phủ Trần Văn Hữu
 • Cải tổ thứ tự 1
 • Cải tổ thứ tự 2
4 Nguyễn Văn Tâm
(1893-1990)
23 mon 6 năm 1952 - 7 mon 12 năm 1953 1 năm, 167 ngày Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Tâm
 • Cải tổ
5 Nguyễn Phúc Bửu Lộc
(1914-1990)
11 mon một năm 1954 - 16 mon 6 năm 1954 156 ngày Thủ tướng Chính phủ Bửu Lộc
6 Ngô Đình Diệm
(1901-1963)
16 mon 6 năm 1954 - 26 mon 10 năm 1955 1 năm, 132 ngày Thủ tướng Chính phủ Ngô Đình Diệm
 • Cải tổ thứ tự 1
 • Cải tổ thứ tự 2
Đảng Cần lao Nhân vị

Việt Nam Cộng hòa (1955-1975)
1 Nguyễn Ngọc Thơ
(1908-1976)
6 mon 11 năm 1963 - 30 mon một năm 1964 85 ngày Thủ tướng mạo lâm thời
2 Nguyễn Khánh
(1927-2013)
8 mon hai năm 1964 - 29 mon 8 năm 1964 203 ngày Thủ tướng Đảng Dân tộc
3 Nguyễn Xuân Oánh
(1921-2003)
29 mon 8 năm 1964 - 3 mon 9 năm 1964 5 ngày Quyền Thủ tướng
4 Đại tướngNguyễn Khánh
(1927-2013)
3 mon 9 năm 1964 - 4 mon 11 năm 1964 62 ngày Quyền Thủ tướng Đảng Dân tộc
5 Trần Văn Hương
(1902-1982)
4 mon 11 năm 1964 - 27 mon một năm 1965 84 ngày Thủ tướng Đảng Phục hưng
6 Nguyễn Xuân Oánh
(1921-2003)
27 mon một năm 1965 - 15 mon hai năm 1965 19 ngày Quyền Thủ tướng
7 Phan Huy Quát
(1908-1979)
16 mon hai năm 1965 - 5 mon 6 năm 1965 109 ngày Thủ tướng Đại Việt Quốc dân Đảng
8 Thiếu tướngNguyễn Cao Kỳ
(1930-2011)
19 mon 6 năm 1965 - 1 mon 9 năm 1967 2 năm, 74 ngày Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương[12]
9 Nguyễn Văn Lộc
(1922-1992)
1 mon 9 năm 1967 - 17 mon 5 năm 1968 259 ngày Thủ tướng
10 Trần Văn Hương
(1903-1982)
28 mon 5 năm 1968 - 1 mon 9 năm 1969 1 năm, 96 ngày Thủ tướng Đảng Phục hưng
11 Đại tướng

Trần Thiện Khiêm
(1925-2021)

1 mon 9 năm 1969 - 4 tháng bốn năm 1975 5 năm, 215 ngày Thủ tướng Đảng Dân chủ
12 Nguyễn vịn Cẩn
(1930-2009)
5 tháng bốn năm 1975 - 24 tháng bốn năm 1975 19 ngày Thủ tướng Đảng Công Nông Việt Nam
13 Vũ Văn Mẫu
(1914-1998)
28 tháng bốn năm 1975 - 30 tháng bốn năm 1975 2 ngày Thủ tướng Liên danh Hoa Sen

Cộng hòa Xã hội công ty nghĩa VN (1976-nay)
1 Phạm Văn Đồng
(1906-2000)
2 mon 7 năm 1976 - 17 mon 6 năm 1987 11 năm, 130 ngày Thủ tướng mạo nhà nước (đến 1981)
Chủ tịch Hội đồng Sở trưởng (từ 1981)
Khóa VI (1976-1981), Khóa VII (1981-1987) Đảng Cộng sản VN (hợp nhất kể từ Đảng Lao động và Đảng Nhân dân Cách mạng)
2 Phạm Hùng
(1912-1988)
17 mon 6 năm 1987[13] - 10 mon 3 năm 1988[14] 267 ngày Chủ tịch Hội đồng Sở trưởng Khóa VIII (1987-1988) Đảng Cộng sản Việt Nam
- Võ Văn Kiệt
(1922-2008)
10 mon 3 năm 1988 - 22 mon 6 năm 1988 104 ngày Quyền Chủ tịch Hội đồng Sở trưởng
3 Đỗ Mười
(1917-2018)
22 mon 6 năm 1988 - 8 mon 8 năm 1991 3 năm, 47 ngày Chủ tịch Hội đồng Sở trưởng
4 Võ Văn Kiệt
(1922-2008)
8 mon 8 năm 1991 - 25 mon 9 năm 1997 6 năm, 48 ngày Chủ tịch Hội đồng Sở trưởng (đến 1992)
Thủ tướng mạo nhà nước (từ 1992)
Khóa IX (1992-1997)
5 Phan Văn Khải
(1933-2018)
25 mon 9 năm 1997 - 27 mon 6 năm 2006 8 năm, 275 ngày Thủ tướng mạo Chính phủ Khóa X (1997-2002), Khóa XI (2002-2006)
6 Nguyễn Tấn Dũng
(sinh 1949)
27 mon 6 năm 2006 - 6 tháng bốn năm 2016 9 năm, 284 ngày Thủ tướng mạo Chính phủ Khóa XI (2006-2007),Khóa XII (2007-2011), Khóa XIII (2011-2016)
7 Nguyễn Xuân Phúc
(sinh 1954)
7 tháng bốn năm năm 2016 - 4 tháng bốn năm 2021 4 năm, 363 ngày Thủ tướng mạo Chính phủ Khóa XIII (2016), Khóa XIV (2016-2021)
8 Phạm Minh Chính
(sinh 1958)
5 tháng bốn năm 2021 - đương 896 ngày Thủ tướng mạo Chính phủ Khóa XIV (2016-2021)

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Chính trị Việt Nam
 • Phó Thủ tướng mạo Việt Nam
 • Chủ tịch nước Việt Nam
 • Chủ tịch Quốc hội Việt Nam
 • Chánh án Tòa án quần chúng vô thượng Việt Nam
 • Tổng Bế Tắc thư Đảng Cộng sản Việt Nam

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Phan Khôi, Một việc hoặc hoặc, ngồ ngộ: Nội những với Ngự chi phí văn phòng, Đông Dương tập san, thủ đô, số 32.
 2. ^ Về cái gọi là Việt Minh cướp cơ quan ban ngành kể từ nhà nước Trần Trọng Kim
 3. ^ Thủ tướng mạo nhà nước những nhiệm kỳ (từ năm 1945 cho tới nay)
 4. ^ Quốc hội VN, Hiến pháp 1946.
 5. ^ Tuyên ngôn của Quốc hội ngày 15-6-1948
 6. ^ Ngày 6-6-1969: Thành lập nhà nước Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam
 7. ^ Quốc hội VN, Hiến pháp 1959.
 8. ^ Ngày tổng tuyển chọn cử trước tiên của việt phái mạnh thống nhất - 25/4/1976
 9. ^ Quốc hội VN, Hiến pháp 1980.
 10. ^ Quốc hội VN, Hiến pháp 1992.
 11. ^ Quốc hội VN, Hiến pháp 2013.
 12. ^ Chức vụ này cũng gọi là Thủ tướng mạo, người hàng đầu Nội những Chính phủ
 13. ^ “Đồng chí Phạm Hùng - Người chỉ huy kiên trung, tài năng của cách mệnh Việt Nam”. BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA.
 14. ^ mất vô thời hạn đang được nhiệm

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

 • Website chủ yếu thức
 • Hiến pháp CHXHCNVN 2013: Chương VII: Chính phủ
 • Hiến pháp CHXHCNVN 1992 Lưu trữ 2005-03-20 bên trên Wayback Machine: Chương VIII: Chính phủ
 • Hiến pháp VNCH 1967 Lưu trữ 2007-09-27 bên trên Wayback Machine: Chương IV: Hành pháp