ai là người đứng đầu nhà nước việt nam

Cho hỏi: Ai là kẻ hàng đầu Nhà nước VN hiện nay nay? Danh sách người hàng đầu những cơ sở nhập máy bộ Nhà nước? - Câu chất vấn của anh ý Tùng (Bình Thuận)

Ai là kẻ hàng đầu Nhà nước VN hiện nay nay?

Căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội mái ấm nghĩa VN 2013 (sau trên đây gọi tắt là Hiến pháp 2013).

Bạn đang xem: ai là người đứng đầu nhà nước việt nam

Tại Điều 86 Hiến pháp 2013 với quy lăm le như sau:

Điều 86.
Chủ tịch nước là kẻ hàng đầu Nhà nước, thay cho mặt mày nước Cộng hòa xã hội mái ấm nghĩa VN về đối nội và đối nước ngoài.

Theo quy lăm le bên trên thì người hàng đầu Nhà nước VN là Chủ tịch nước.

Tại kỳ họp phi lý phiên loại 4 Quốc hội Khóa XV tiếp tục ra mắt nhập sáng sủa ngày 02/3/2023, trải qua đưa ra quyết định bầu ông Võ Văn Thưởng lưu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội mái ấm nghĩa VN.

Như vậy, Tân Chủ tịch nước - Võ Văn Thưởng là kẻ hàng đầu Nhà nước VN lúc này.

Ai là kẻ hàng đầu Nhà nước VN hiện nay nay? Danh sách người hàng đầu những cơ sở nhập máy bộ Nhà nước?

Ai là kẻ hàng đầu Nhà nước VN hiện nay nay? Danh sách người hàng đầu những cơ sở nhập máy bộ Nhà nước? (Hình kể từ Internet)

Hệ thống máy bộ Nhà nước VN theo đòi Hiến pháp 2013 đi ra sao?

Căn cứ nhập Hiến pháp 2013, máy bộ Nhà nước VN gồm những: Quốc hội, Chủ tịch nước, nhà nước, Tòa án quần chúng. #, Viện Kiểm sát quần chúng. #, Chính quyền khu vực.

Cụ thể như sau:

(1) Quốc hội

- Quốc hội là cơ sở đại biểu tối đa của Nhân dân, cơ sở quyền lực tối cao sơn hà tối đa của nước Cộng hòa xã hội mái ấm nghĩa VN.

- Quốc hội tiến hành quyền lập hiến, quyền lập pháp, đưa ra quyết định những yếu tố cần thiết của quốc gia và giám sát vô thượng so với hoạt động và sinh hoạt của Nhà nước.

- Nhiệm kỳ của từng khóa Quốc hội là năm năm.

- Sáu mươi ngày trước lúc Quốc hội không còn nhiệm kỳ, Quốc hội khóa mới mẻ nên được bầu kết thúc.

- Trong tình huống đặc biệt quan trọng, nếu như được tối thiểu nhị phần phụ thân tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết nghiền trở thành thì Quốc hội đưa ra quyết định tinh giảm hoặc kéo dãn nhiệm kỳ của tớ theo đòi đề xuất của Ủy ban thông thường vụ Quốc hội. Việc kéo dãn nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội ko được vượt lên chục nhị mon, trừ tình huống với cuộc chiến tranh.

(2) Chủ tịch nước

- Chủ tịch nước là kẻ hàng đầu Nhà nước, thay cho mặt mày nước Cộng hòa xã hội mái ấm nghĩa VN về đối nội và đối nước ngoài.

- Chủ tịch nước vì thế Quốc hội bầu nhập số đại biểu Quốc hội.

- Chủ tịch nước phụ trách và report công tác làm việc trước Quốc hội.

- Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo đòi nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội không còn nhiệm kỳ, Chủ tịch nước kế tiếp thực hiện trách nhiệm cho tới Lúc Quốc hội khóa mới mẻ bầu đi ra Chủ tịch nước.

(3) Chính phủ

- nhà nước là cơ sở hành chủ yếu sơn hà tối đa của nước Cộng hòa xã hội mái ấm nghĩa VN, tiến hành quyền bính pháp, là cơ sở chấp hành của Quốc hội.

- nhà nước phụ trách trước Quốc hội và report công tác làm việc trước Quốc hội, Ủy ban thông thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

(4) Tòa án nhân dân

- Tòa án quần chúng. # là cơ sở xét xử của nước Cộng hòa xã hội mái ấm nghĩa VN, tiến hành quyền tư pháp.

- Tòa án quần chúng. # bao gồm Tòa án quần chúng. # vô thượng và những Tòa án không giống vì thế luật lăm le.

- Tòa án quần chúng. # với trách nhiệm bảo đảm an toàn công lý, bảo đảm an toàn quyền thế giới, quyền công dân, bảo đảm an toàn chính sách xã hội mái ấm nghĩa, bảo đảm an toàn quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp lí của tổ chức triển khai, cá thể.

(5) Viện Kiểm sát nhân dân

- Viện kiểm sát quần chúng. # thực hành thực tế quyền công tố, kiểm sát hoạt động và sinh hoạt tư pháp.

- Viện kiểm sát quần chúng. # bao gồm Viện kiểm sát quần chúng. # vô thượng và những Viện kiểm sát không giống vì thế luật lăm le.

- Viện kiểm sát quần chúng. # với trách nhiệm bảo đảm an toàn pháp lý, bảo đảm an toàn quyền thế giới, quyền công dân, bảo đảm an toàn chính sách xã hội mái ấm nghĩa, bảo đảm an toàn quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp lí của tổ chức triển khai, cá thể, thêm phần đảm bảo an toàn pháp lý được chấp hành nghiêm trang và thống nhất.

(6) Chính quyền địa phương

- Chính quyền khu vực được tổ chức triển khai ở những đơn vị chức năng hành chủ yếu của nước Cộng hòa xã hội mái ấm nghĩa VN.

Xem thêm: ai là triệu phú 2012

- Cấp tổ chức chính quyền khu vực bao gồm với Hội đồng quần chúng. # và Ủy ban quần chúng. # được tổ chức triển khai phù phù hợp với Điểm lưu ý vùng quê, khu đô thị, hải hòn đảo, đơn vị chức năng hành chủ yếu - tài chính đặc biệt quan trọng vì thế luật lăm le.

Hiện ni, VN với 05 thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương bao gồm TP Hà Nội, Thành phố Sài Gòn, Hải Phòng Đất Cảng, Thành Phố Đà Nẵng, Cần Thơ và 58 tỉnh.

Theo Điều 2 Luật Tổ chức tổ chức chính quyền khu vực năm ngoái, những đơn vị chức năng hành chủ yếu của nước Cộng hòa xã hội mái ấm nghĩa VN bao gồm có:

- Tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong TW (cấp tỉnh);

- Huyện, quận, thị xã, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong TW (cấp huyện);

- Xã, phường, thị xã (cấp xã);

- Đơn vị hành chủ yếu - tài chính đặc biệt quan trọng.

Danh sách người hàng đầu những cơ sở nhập máy bộ Nhà nước VN bao gồm những ai?

Dựa bên trên Hiến pháp 2013, lúc này, list người hàng đầu những cơ sở nhập máy bộ Nhà nước VN bao gồm:

Cơ quan tiền nhập Sở máy Nhà nước

Người đứng đầu

Quốc hội

Ông Vương Đình Huệ

Chủ tịch nước

Ông Võ Văn Thưởng

Chính phủ

Ông Phạm Minh Chính

Tòa án nhân dân

Ông Nguyễn Hòa Bình

Viện kiểm sát nhân dân

Ông Lê Minh Trí

Xem thêm: hải ak là ai