14 vị vua nhà trần là những ai

1. TRẦN THÁI TÔNG (1225-1258)

Tên thiệt là Trần Cảnh, nguyên vẹn quán Làng Tức Mặc, Phủ Thiên Trường, ni là xã Tức Mặc, thị xã Mỹ Lộc, tỉnh Tỉnh Nam Định. Trần cảnh sinh ngày 16 mon 6 năm Mậu Dần (1218), con cái loại của ông Trần Thừa, đằm thắm hình mẫu người bọn họ Lê. Ngày 11 mon 12 năm Ất Dậu (1225), Trần Cảnh đầu tiên đăng quang nhà vua, thay đổi niên hiệu là Kiến Trung, phong Lý Chiêu Hoàng thực hiện Chiêu Thánh Hoàng hậu, phong Trần Thủ Độ là Thái sư thống quốc hành binh vụ chinh thảo sự.

Bạn đang xem: 14 vị vua nhà trần là những ai

Trong thời hạn ở ngôi, vua tiếp tục đích đằm thắm dẫn quân tấn công thắng quân Mông – Nguyên phiên loại nhất lúc bọn chúng lịch sự xâm lăng việt nam.

Ngày 24 mon hai năm Mậu Ngọ (1258), vua Trần Thái Tông nhượng bộ ngôi mang đến Thái tử Trần Hoảng, triều đình tôn Thái Tông lên thực hiện Thái Thượng Hoàng nhằm nằm trong coi việc nước. Ngày mùng một tháng tư năm Đinh Sửu (1277), Thái Thượng hoàng mất mặt, lâu 59 tuổi tác, ở ngôi được 33 năm, thực hiện Thái thượng hoàng 19 năm. Trong thời hạn ở ngôi, vua tiếp tục đặt điều phụ thân niên hiệu Kiến Trung (1225-1232), Thiên Ứng Chính Bình (1232-1251), Nguyên Phong (1251-1258).

2. TRẦN THÁNH TÔNG (1258-1278) 

Tên thiệt là Trần Hoảng, là con cái trưởng của vua Thái Tông, u là Hiển Từ Thuận Thiên hoàng thái hậu Lý Thị. Vua sinh ngày 25 mon 9 năm Canh tý (1240), tức thì sau thời điểm sinh đang được lập thực hiện hoàng thái tử. Ngày 24 mon hai năm Mậu Ngọ (1258) được vua Trần Thái Tông truyền ngôi. Vua đăng quang nhà vua thay đổi niên hiệu là Thiệu Long năm loại 1. Ngày 22 mon 10 năm Mậu Dần, vua nhượng bộ ngôi mang đến con cái là Thái tử Khâm nhằm lên thực hiện Thượng hoàng 12 năm.   

Trần Thánh Tông là một trong những vị vua nhân kể từ khoan dung, tận tình quan tâm việc nước. Về đối nội, mái ấm vua khuyến nghị khai khẩn khu đất hoang toàng, banh đem trang viên thái ấp bằng phương pháp chiêu luyện những người dân bần hàn phiêu lưu, hùn bọn họ định cư lạc nghiệp. Nhà vua khuyến nghị việc học tập bằng phương pháp banh những khoa đua nhằm lựa lựa chọn người tài nhưng mà trọng dụng, thời Trần tiếp tục xuất hiện tại “Lưỡng quốc trạng nguyên” Mạc Đĩnh Chi, mái ấm sử học tập Lê Văn Hưu tiếp tục viết lách cỗ quốc sử thứ nhất của việt nam là Đại Việt Sử Ký. Về đối nước ngoài, Vua Trần Thánh Tông tiếp tục triển khai quyết sách nước ngoài giao phó mềm mỏng tuy nhiên đặc biệt nhất quyết, nhằm mục đích bảo đảm danh dự và nền song lập của tổ quốc. Mặt không giống, quan hoài cho tới việc rèn luyện quân sĩ, tích trữ thực phẩm, tranh bị sẵn sàng mang đến cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên phiên loại nhị. Ngày 25 mon 5 năm Canh Dần – 1290 Thái thượng hoàng mất mặt ở cung Nhâm Thọ, tận hưởng lâu 51 tuổi tác. Trong thời hạn hai mươi năm ở ngôi, vua tiếp tục đặt điều 2 niên hiệu: Thiệu Long (1258-1272), hướng dẫn Phù (1273-1278).

3. TRẦN NHÂN TÔNG (1279-1293)

Vua thương hiệu thiệt là Trần Khâm, sinh ngày 11 mon 11 năm Mậu Ngọ (1258) bên trên kinh trở nên Thăng Long, là nam nhi trưởng của vua Trần Thánh Tông, đằm thắm hình mẫu nguyên vẹn là Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng Thái hậu. Trần Khâm được lập thực hiện Thái tử mon 12 năm Giáp Tuất. Ngày 22 mon 10 năm Mậu Dần (1278), hoàng thái tử Khâm kế tiếp vị ngôi vua lấy hiệu là Nhân Tông.

Trần Nhân Tông là vị vua anh minh, quyết đoán, được sử ca tụng là vị hero cứu vớt nước qua quýt cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên. Ông là kẻ cùng theo với Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông tổ chức triển khai Hội nghị Bình Than, Họp Báo Hội nghị Diên Hồng, bàn kế tiếp tấn công quân Mông – Nguyên.

Sau 15 năm thực hiện vua, năm 1293, Trần Nhân Tông truyền ngôi mang đến con cái là Trần Anh Tông và  lui về thực hiện Thái Thượng Hoàng 6 năm, cho tới năm 1299 thì lên đường tu, phát triển thành thủy tổ phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử.  Trần Nhân Tông khuất ngày 3 mon 11 năm Mậu Thân (1308) bên trên am Ngọa Vân núi Yên Tử, lâu 50 tuổi tác. Trong thời hạn ở ngôi, vua tiếp tục đặt điều nhị niên hiệu: Thiệu hướng dẫn (1279-1285), Trùng Hưng (1285-1293).

4. TRẦN ANH TÔNG (1293-1314)

Vua thương hiệu thiệt là Trần Thuyên, sinh ngày 17 mon 9 năm Bính Tí (1276) bên trên Thăng Long, là con cái trưởng của vua Trần Nhân Tông và u là Khâm Từ hướng dẫn Khánh Hoàng Thái hậu, đem nhị em là Huệ Võ Vương Quốc Chuẩn và em gái là Huyền Trân Công chúa. Trần Thuyên được phong thực hiện Thái tử nhập mon hai năm Nhâm Thìn (1292), đăng quang nhập mon 3 năm Quý Tị (1293). Ngày 18 mon 3 năm Giáp Dần (1314) nhượng bộ ngôi mang đến hoàng thái tử Mạnh nhằm thực hiện Thái thượng hoàng 6 năm. Vua mất mặt ngày 16 mon 3 năm Canh Thân (1320), ở ngôi được 21 năm, lâu 44 tuổi tác.

Vua Trần Anh Tông khéo biết thừa kế sự nghiệp của tổ tiên, cho nên vì thế thời cục tiếp cận thăng bình, chủ yếu trị trở thành chất lượng tốt rất đẹp, nước nhà càng ngày càng phát đạt, cũng là một trong những vua chất lượng tốt của triều Trần. Trong 21 năm ở ngôi, vua chỉ đặt điều một niên hiệu có một không hai là Hưng Long.

5. TRẦN MINH TÔNG (1314-1329)

Tên thiệt là Trần Mạnh, con cái loại tư của vua Trần Anh Tông, u là Chiêu Hiến Hoàng Thái hậu Trần Thị (con gái của hướng dẫn Nghĩa đại vương vãi Trần Bình Trọng). Trần Mạnh sinh vào năm Canh Tý (1300), được lập thực hiện Thái tử năm Ất Tị (1305). Ngày 18 mon 3 năm Giáp Dần (1314) đăng quang vua, năm Ất Tị (1329) nhượng bộ ngôi mang đến Thái tử Vượng nhằm thực hiện Thượng hoàng 28 năm, mất mặt ngày 19 mon hai năm Đinh Dậu (1357), lâu 57 tuổi tác.

Vua Trần Minh Tông đem lòng nhân hậu, biết tôn trọng nhân tài nên có tương đối nhiều hiền đức thần bên dưới trướng như Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu, Đường Chu Văn An, Nguyễn Trung Ngạn, Đoàn Nhữ Hài, tuy nhiên tiếp tục quá tin yêu bọn nịnh thần thần giết mổ oan chú ruột, mặt khác là phụ thân phu nhân là Huệ Võ Vương Trần Quốc Chẩn.

Trong 15 năm ở ngôi, vua Trần Minh Tông tiếp tục đặt điều 2 niên hiệu: Đại Khánh (1314-1323), Khai Thái (1324-1329).

6. TRẦN HIẾN TÔNG (1329-1341) 

Tên thiệt là Trần Vượng, con cái loại của Trần Minh Tông, đằm thắm hình mẫu là bà Minh Từ hoàng thái phi Lê Thị. Trần Vượng sinh ngày 17 mon 5 năm Kỷ Mùi (1319), được lập thực hiện Thái tử ngày 7 mon hai năm Kỷ Tỵ (1329). Ngày 15 mon hai năm Kỷ Tị (1329) đăng quang vua Khi mới mẻ 10 tuổi tác, ở ngôi 12 năm, mất mặt ngày 11 mon 6 năm Tân Tị (1341), lâu 22 tuổi tác. Tuy Trần Hiến Tông thực hiện vua tuy nhiên việc tinh chỉnh và điều khiển triều chủ yếu đều tự Thái Thượng Hoàng Minh Tông phụ trách.

Trong 12 năm ở ngôi, Trần Hiến Tông chỉ đặt điều một niên hiệu là Khai Hựu (1329-1341).

7. TRẦN DỤ TÔNG (1341 – 1369)

Xem thêm: thân đức nam là ai

Tên thiệt là Trần Hạo, con cái loại 10 của vua Trần Minh Tông, đằm thắm hình mẫu là Hiến Từ nương nương. Trần Hạo sinh ngày 19 mon 10 năm Bính Tý (1336), đăng quang ngày 21 mon 8 năm Tân Tỵ (1341). Khi Thái thượng hoàng Trần Minh Tông mất mặt, những trung thần như Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn cũng mất mặt, Đường Chu Văn An treo ấn kể từ quan lại, vua thì rượu trà ăn đùa quá đáng, nên giặc giã nổi lên mọi chỗ, dân đau khổ trăm bề.

Năm Kỷ Dậu (1369) vua Trần Dụ Tông mất mặt, ở ngôi được 28 năm, lâu 34 tuổi tác. Trong thời hạn ở ngôi, vua tiếp tục đặt điều nhị niên hiệu Thiệu Phong (1341-1357), Đại Trị (1358-1369).

Khi vua Trần Dụ Tông mất mặt thì bão táp ở cung đình mái ấm Trần nổi lên vì như thế Hoàng thái hậu chắc chắn yêu cầu lập người con cái nuôi của Cung Túc Vương là Dương Nhật Lễ đăng quang. Mẹ Nhật Lễ là một trong những bới hát tiếp tục lấy kép hát là Dương Khương có thai rồi mới mẻ vứt ông chồng nhưng mà lấy Cung Túc Vương sinh đi ra Nhật Lễ. Nhật Lễ lên thực hiện vua ham muốn cải bọn họ Dương nhằm dứt căn nhà Trần, nên mang đến giết mổ bà Hoàng thái hậu và nhiều quý tộc bọn họ Trần. Các tôn thất mái ấm Trần hội nhau cất binh giết mổ bị tiêu diệt Nhật Lễ (ngày 21 mon 11 năm Canh Tuất – 1370) rồi lên Đà Giang rước Cung Tĩnh Vương về thực hiện vua, tức là Trần Nghệ Tông. Trong thời hạn soán ngôi, Dương Nhật Lễ đem đặt điều một niên hiệu là Đại Định (1369-1370).

8. TRẦN NGHỆ TÔNG (1370-1372).

Vua thương hiệu thiệt là Trần Phủ, con cái loại phụ thân của Vua Trần Minh Tông, u đẻ bọn họ Lê là Minh Từ hoàng thái phi. Trần Phủ sinh nhập mon hai năm Tân Dậu (1321), đăng quang ngày 15 mon 11 năm Canh Tuất (1370), ở ngôi được hai năm, nhượng bộ ngôi thực hiện Thái thượng hoàng 22 năm, mất mặt ngày 15 mon 12 năm Giáp Tuất (1394), lâu 73 tuổi tác.

Vua dẹp yên lặng được loàn bên phía trong, phục sinh cơ trang bị mái ấm Trần, tuy nhiên thiếu hụt cương nghị, quyết đoán. Mé ngoài, vua Chiêm trở nên là Chế Bồng Nga đem quân tấn công đế kinh Thăng Long, vua Nghệ Tông cần vứt kinh trở nên chạy lịch sự Đình Bảng tị nạn. Ngày 9 mon 11 năm Nhâm Tý (1372), Nghệ Tông nhượng bộ ngôi mang đến em là Trần Kính, lùi về Thiên Trường thực hiện Thái thượng hoàng. Trong thời hạn hai năm ở ngôi, vua đặt điều một niên hiệu là Thiệu Khánh.

9. TRẦN DUỆ TÔNG (1372-1377)

Tên thiệt là Trần Kính, con cái loại 11 của Vua Trần Minh Tông, em vua Nghệ Tông, u là Đôn Từ hoàng thái phi. Trần Kính sinh ngày 2 mon 6 năm Đinh Sửu (1337). Khi Nghệ Tông tị nạn, Trần Kính chiêu tập lính tráng, tranh bị, thực phẩm nhằm tấn công Nhật Lễ, đón Nghệ Tông về. Nghệ Tông đăng quang hai năm thì nhượng bộ ngôi mang đến Trần Kính tức Trần Duệ Tông vào trong ngày 9 mon 11 năm Nhâm Tí (1972).

Trong một trận tấn công với Chiêm Thành, vua Trần Duệ Tông ko nghe điều can, coi thường thông thường quân giặc nên tử trận ngày 24 mon một năm Đinh Tị (1377). Nghệ Tông thực hiện vua được 5 năm, lâu 40 tuổi tác. Trong thời hạn ở ngôi, vua Trần Duệ Tông chỉ đặt điều một niên hiệu là Long Khánh.

10. TRẦN PHẾ ĐẾ (1377-1388)

Tên thiệt là Trần Hiện, con cái trưởng của vua Trần Duệ Tông, u là bà Gia Từ nương nương Lê Thị. Vua sinh ngày 6 mon 3 năm Tân Sửu (1361). Khi vua Trần Duệ Tông bị tiêu diệt ở mặt mày trận phương Nam, Thượng hoàng Nghệ Tông lập Trần Hiện đăng quang vua ngày 13 mon 5 năm Đinh Tỵ (1377). Vua nhu nhược nên quyền lực tối cao càng ngày càng rớt vào tay Hồ Quý Ly. Thượng hoàng Nghệ Tông giáng Phế Đế xuống thực hiện Linh Đức Đại Vương, tiếp sau đó bức tử vào trong ngày 6 mon 12 năm Mậu Thìn (1388) lâu 27 tuổi tác. Trong thời hạn 11 năm ở ngôi, vua chỉ đặt điều một niên hiệu là Xương Phù.

11. TRẦN THUẬN TÔNG (1388-1398)

Tên thiệt là Trần Ngung, con cái út ít của vua Trần Nghệ Tông, đằm thắm hình mẫu là Lê Thái hậu. Vua sinh vào năm Mậu Ngọ (1378), đăng quang năm Mậu Thìn, ở ngôi được 10 năm, cho tới mon 3 năm 1398 bị Hồ Quý Ly nghiền nhượng bộ ngôi mang đến nam nhi là Trần Án (Trần Án là con cháu nước ngoài Hồ Quý Ly) nhằm lên đường tu ở cung hướng dẫn Thanh bên trên núi Đại Lại (Thanh Hóa). Xuất gia rộng lớn một năm thì bị Hồ Quý Ly bức tử bị tiêu diệt nhập tháng tư năm Kỷ Mão (1399), lâu 21 tuổi tác, Vua thiệt đi ra chỉ lưu giữ ngôi bên trên kiểu dáng, từng quyền lực tối cao quản lý tiếp tục nhập tay phụ thân phu nhân là Hồ Quý Ly. Trong thời hạn ở ngôi, vua Trần Thuận Tông đặt điều niên hiệu có một không hai là Quang Thái.

12. TRẦN THIẾU ĐẾ (1398-1400)

Tên thiệt là Trần Án, con cái trưởng của Trần Thuận Tông, đằm thắm hình mẫu là đàn bà của Hồ Quý Ly, tước đoạt hiệu Khâm Thánh hoàng thái hậu. Vua sinh vào năm Bính Tý (1396), đăng quang ngày 15 mon 3 năm Mậu Dần (1398). Ngày 28 mon hai năm Canh Thìn (1400) bị Hồ Quý Ly buộc nhượng bộ ngôi, giáng thực hiện hướng dẫn Ninh Đại Vương. Vua vốn liếng là con cháu nước ngoài của Hồ Quý Ly nên không xẩy ra giết mổ, tuy nhiên ko rõ ràng mất mặt nhập năm này. Trong thời hạn ở ngôi, vua đem niên hiệu là Kiến Tân.

- Lịch sử nước Việt Nam luyện 3 của Hội đồng khoa học tập xã hội Thành phố Sài Gòn –Viện khoa học tập xã hội bên trên T.P. Hồ Chí Minh, NXB con trẻ trong năm 2007.

- Thế loại những triều vua nước Việt Nam của Nguyễn Khắc Thuần, NXBGD VN năm 2010.

- Tóm tắt những niên biểu sử nước Việt Nam của Hà Văn Thư, Trần Hồng Đức, NXB văn hóa truyền thống –thông tin yêu năm 2008.

Xem thêm: yuri gagarin là ai

- Hỏi đáp lịch sử vẻ vang nước Việt Nam luyện 2-3 của NXB Trẻ năm 2008.

- Hồn Việt số 32 mon 2-2010, những hero lịch sử vẻ vang của NXBGD.

- nước Việt Nam anh Kiệt – Đặng Duy Phúc – NXB VHTT – 2010.